Projekt FEW Baltic II oczekuje na dalsze decyzje administracyjne i pozwolenia

Wojewoda Pomorski wydał decyzję w sprawie lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dla morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II, należącej do niemieckiego inwestora RWE. Projekt znajduje się obecnie na zaawansowanym etapie, oczekując na dalsze decyzje administracyjne i pozwolenia.

Opisywana przez naszą redakcję decyzja obejmuje budowę lądowej stacji elektroenergetycznej wraz z infrastrukturą techniczną, traktami światłowodowymi oraz przyłączem do stacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE). Wydana decyzja lokalizacyjna dla lądowej stacji elektroenergetycznej jest prawomocna i ostateczna.

– Budowa lądowej stacji elektroenergetycznej to jeden z kluczowych elementów infrastruktury przyłączeniowej F.E.W. Baltic II. Dzięki niej możliwy będzie przesył energii elektrycznej z morskiej stacji elektroenergetycznej na ląd i wprowadzenie tej energii do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Mówiąc obrazowo – dzięki tej infrastrukturze będziemy mogli przesłać zieloną energię wygenerowaną przez morską farmę wiatrową F.E.W. Baltic II do ok. 350 000 polskich gospodarstw domowych – komentuje Tomasz Kreft, team lead consenting w RWE.

Inwestor informuje, że projekt FEW Baltic II realizowany jest zgodnie z harmonogramem, oddanie farmy do użytku planowane jest na koniec bieżącej dekady

Decyzja lokalizacyjna dla lądowej stacji elektroenergetycznej jest kolejną po decyzji środowiskowej dla infrastruktury przyłączeniowej, jaką w ostatnich tygodniach RWE zabezpieczyło dla projektu FEW Baltic II. Decyzja obejmuje: lokalizację stacji lądowej oraz wprowadzenie napowietrznej linii elektroenergetycznej łączącej stację RWE z infrastrukturą PSE, a także budowę infrastruktury technicznej wraz z przyłączami zewnętrznymi, budynkiem technicznym stacji oraz drogami dojazdowymi.

Morska farma wiatrowa F.E.W Baltic II o mocy 350 MW to projekt realizowany w polskiej części Morza Bałtyckiego na obszarze ok. 41 km2, w odległości ponad 50 km od brzegu, na północ od Ustki. Projekt w całości realizowany jest przez RWE. W 2021 r. Urząd Regulacji Energetyki przyznał projektowi prawo do pokrycia salda ujemnego podlegające zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

Badania dna morskiego zostały zakończone – zarówno badania geofizyczne, jak i wstępne badania geotechniczne zostały przeprowadzone przez polskich wykonawców.

Zostaw komentarz

Strona główna » Projekt FEW Baltic II oczekuje na dalsze decyzje administracyjne i pozwolenia