PSE przygotowały platformę informacyjną o inwestycjach sieciowych

Nowa platforma Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) zawiera najważniejsze informacje o aktualnie realizowanych projektach inwestycyjnych krajowego operatora systemu elektroenergetycznego. Dzięki wyszukiwarce i mapie interaktywnej można szybko odszukać każde przedsięwzięcie, sprawdzić, na jakim etapie jest jego realizacja, a także jak wygląda cały proces inwestycyjny. Narzędzie jest zaprojektowane w przejrzysty i intuicyjny sposób, aby umożliwić korzystanie z niego jak największej liczbie osób.

PSE są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Spółka zajmuje się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju i odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. PSE zarządzają infrastrukturą, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV o łącznej długości prawie 16 tysięcy kilometrów oraz 110 stacji elektroenergetycznych.

-Nowa platforma internetowa dla inwestycji PSE odzwierciedla dynamiczny wzrost liczby zadań realizowanych przez spółkę w całym kraju. Szacujemy, że nakłady na budowę nowych stacji i linii elektroenergetycznych oraz modernizację istniejącej już sieci przesyłowej do końca 2034 roku wyniosą  prawie 64 mld zł. To największy program inwestycyjny w historii Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Platforma pozwoli na łatwy dostęp do konkretnych informacji o każdym z projektów – podkreśla Włodzimierz Mucha, wiceprezes Zarządu PSE.

Narzędzie zostało zaprojektowane tak, aby użytkownik mógł bez problemów dotrzeć do informacji
o interesującej go inwestycji. W przyszłości zawartość strony będzie uzupełniana o szczegóły dotyczące kolejnych uruchamianych projektów.

-Jednym z kluczowych elementów realizacji inwestycji przez PSE jest dialog z otoczeniem. Proces budowy linii i stacji elektroenergetycznych prowadzimy w sposób transparentny, informując o istotnych dla społeczności kwestiach. Dotychczas zainteresowani szukali wiedzy na oddzielnych, różniących się od siebie stronach internetowych. Dzięki nowej platformie przedstawiciele samorządów oraz mieszkańcy gmin, na terenie których zostanie zlokalizowana infrastruktura przesyłowa PSE, mają dostęp do informacji na temat poszczególnych projektów w jednym miejscu – zauważa Joanna Zając, zastępca dyrektora ds. obsługi prawnej inwestycji w zakresie komunikacji społecznej w PSE.

PSE są spółką Skarbu Państwa o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa kraju, której zadaniem jest przesyłanie energii elektrycznej siecią linii najwyższych napięć do wszystkich regionów kraju. Spółka jest właścicielem 15 964 kilometrów linii oraz 110 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. System ten jest cały czas rozbudowywany, dzięki czemu zapewniana jest ciągłości dostaw prądu w całym kraju.

Zostaw komentarz

Strona główna » PSE przygotowały platformę informacyjną o inwestycjach sieciowych