fot. Iain Poole z Pixabay

Ambiens: Obowiązki w zakresie ograniczenia negatywnego wpływu morskich farm wiatrowych na awifaunę

Działania w zakresie dbałości o aspekty środowiskowe podczas rozwoju projektu wiatrowego muszą spełniać nie tylko oczekiwania organów prowadzących i opiniujących, ale ostatecznie funduszy i banków kapitałowo angażujących się w realizację projektu. Eksperci Ambiens analizują zapisy decyzji środowiskowych (DŚ) dla projektów wiatrowych w Polsce i doradzają jak skutecznie implementować je i integrować z wymogami instytucji finansujących w procesie sporządzania Społeczno-środowiskowego Planu Działania (ESAP) – dokumentu stanowiącego nieodłączny element umowy zawieranej między deweloperem, a instytucją finansującą. Eksperci polskiej firmy doradczej Ambiens przeanalizowali wymogi dotychczasowych DŚ wydanych dla morskich farm wiatrowych w Polsce w zakresie ograniczania wpływu inwestycji na ptaki, co obok mitygacji…

Więcej
Morświn, fot. WWF Polska

Polacy przeprowadzą monitoring morświnów na obszarze MFW Baltica

Polska spółka PGE Baltica rozstrzygnęła przetarg na wybór wykonawcy monitoringu morświnów przed rozpoczęciem i w trakcie budowy MFW Baltica. Zwyciężyła oferta polskiej firmy MEWO S.A. Według informacji opublikowanych przez PGE Baltica, oferta złożona przez MEWO S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza. Wybór został dokonany 14 maja br. Jak informowaliśmy na offshorewindpoland.pl, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły łącznie cztery oferty: PM Ecology Sp. z o.o, konsorcjum MAG Offshore – ELECOM – PROFESEA, HaskoningDHV Polska i od MEWO S.A Oferta od polskiej spółki była najniższa i opiewała na kwotę 18 264 036,30 zł brutto. Zamawiającym usługę są spółki…

Więcej
Morska elektrownia wiatrowa Lillgrund, fot. Vattenfall

Efekt rafy. Farmy wiatrowe stają się schronieniem dla organizmów morskich

Największa szwedzka morska farma wiatrowa Lillgrund, należąca do Vattenfall, znajduje się na obszarze cieśniny Øresund między południową Szwecją a Danią, 10 km od szwedzkiego wybrzeża. Kiedy została oddana do użytku w 2007 r., była trzecią co do wielkości farmą wiatrową na świecie. 48 turbin otoczonych jest osłonami wykonanymi z urobku skalnego o średnicy od 50 do 100 cm, rozciągającymi się na około 20 metrów od każdego fundamentu. Te stosy skał i fundamenty przyciągają też różnorodne życie morskie.

Więcej
II edycja Konferencji Energetyka wiatrowa i Ptaki, fot. Pta.com

AI wesprze monitoring ptaków i ich ochronę przed kolizjami. Wyzwaniem są dane (RELACJA)

Zastosowanie sztucznej inteligencji oraz najnowszych rozwiązań w zakresie ochrony ptaków przed kolizjami z turbinami wiatrowymi było jednym z głównych tematów podjętych podczas II edycji Konferencji „Energetyka Wiatrowa i Ptaki”. Eksperci przedstawili najnowsze rozwiązania oraz możliwości związane z zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) czy uczenia maszynowego. Te rozwiązania dają wiele szans i możliwości, ale kluczem jest pozyskanie odpowiednich danych, które umożliwią odpowiednią identyfikację ptaków i właściwą reakcję. Obecnie dostawcy technologii systemów detekcyjno-reakcyjnych testują możliwości sztucznej inteligencji w zakresie analizy danych i prognozowania zachowań ptaków. Jannes Kreutzfeld z PNE AG opowiedział o pilotażowych badaniach zautomatyzowanego systemu ochrony ptaków na niemieckiej farmie wiatrowej. Przypomniał,…

Więcej
II edycja Konferencji Energetyka wiatrowa i Ptaki, fot. Pta.com

Planowanie farm wiatrowych a ochrona przyrody – kluczem współpraca międzysektorowa (RELACJA)

Współpraca międzysektorowa deweloperów farm wiatrowych z ornitologami i specjalistami ds. środowiska jest kluczowa dla ochrony wysokowrażliwych gatunków ptaków przed kolizjami z turbinami wiatrowymi. Przyrodnicy mogą dostarczyć cennych informacji na temat tras ptaków migrujących, ich siedlisk oraz wzorców zachowań, co umożliwi deweloperom projektowanie farm wiatrowych w sposób minimalizujący potencjalne zagrożenia dla ptaków. Lokalizacja, rozmieszczenie, a nawet projekt samej turbiny, mogą być dostosowane w taki sposób, aby ograniczyć ryzyko kolizji. Taka kooperacja jest już podejmowana, a inwestorzy na co dzień wdrażają rozwiązania ograniczające kolizje. W Polsce brakuje strategii ochrony środowiska, a do efektywnej współpracy deweloperów wiatrowych i ornitologów potrzebny jest kompromis. Był…

Więcej
II edycja Konferencji Energetyka wiatrowa i Ptaki, fot. Pta.com

Mapy wrażliwości mogą wesprzeć procedurę planistyczną w energetyce wiatrowej (RELACJA)

Podczas drugiej edycji Konferencji „Energetyka Wiatrowa i Ptaki” podjęto tematykę planowania rozwoju energetyki wiatrowej w kontekście ochrony środowiska. Wydarzenie, które zgromadziło międzynarodowe środowisko naukowców i technologów, odbyło się 18-19 kwietnia 2024 r. w Gdańsku. W trakcie konferencji podjęto tematykę powstających map wrażliwości oraz aktualizacji wytycznych ornitologicznych, a sami inwestorzy wyjaśnili, w jaki sposób wymagania środowiskowe wpływają na ostateczny kształt farmy wiatrowej. – Ochrona ptaków jest ważna w całym procesie rozwoju projekty farmy wiatrowej i wpływa na jej ostateczny kształt – powiedziała Joanna Jakubicka, manager ds. środowiska i bioróżnorodności w szwedzkiej firmie OX2. Z kolei o doświadczeniach szwedzkiego dewelopera Eolus opowiedziały…

Więcej
II edycja Konferencji Energetyka wiatrowa i Ptaki, fot. Pta.com

Kolizje ptaków z turbinami wiatrowymi. Polska powinna uczyć się na cudzych błędach (RELACJA)

18-19 kwietnia 2024 r. odbyła się druga edycja Konferencji „Energetyka Wiatrowa i Ptaki”, w której wzięli udział eksperci w obszarze środowiska, regulacji oraz energetyki wiatrowej. W trakcie dwudniowych obrad w Gdańsku uczestnicy przeanalizowali przykłady dobrych praktyk w zakresie ograniczenia kolizji ptaków z turbinami wiatrowymi, stosowanych na dojrzałych rynkach energetyki wiatrowej w Europie. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele z krajów regionu Morza Bałtyckiego, ale także Francji, Niemiec i Hiszpanii, którzy opowiedzieli o własnych doświadczeniach.

Więcej
Morska farma wiatrowa, fot. Pixabay

Cztery oferty w przetargu na przeprowadzenie monitoringu morświnów na obszarze MFW Baltica

Trzy firmy i jedno konsorcjum są zainteresowane wykonaniem dla spółek Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 i Elektrownia Wiatrowa Baltica 3 monitoringu morświnów przed rozpoczęciem i w trakcie budowy MFW Baltica, inwestycji realizowanej wspólnie przez Ørsted i PGE. Otwarcie ofert nastąpiło 26 kwietnia br.

Więcej
fot. Uniwersytet Morski w Gdyni

Eksperci i branża rozmawiają o mapowaniu siedlisk dennych polskich obszarów morskich

19 kwietnia 2024 r. w nowo otwartym Centrum Offshore UMG w Gdańsku odbyła się konferencja „Mapowanie siedlisk dennych polskich obszarów morskich z wykorzystaniem metody mozaikowego sonarowania dna w latach 2022–2023”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Uniwersytet Morski w Gdyni, Instytut Morski UMG oraz firmę MEWO S.A. W konferencji wzięło udział ponad stu przedstawicieli instytucji, uczelni, wiodących firm branży offshore i rządu.

Więcej
II Konferencja Wiatrowa – Energetyka wiatrowa i ptaki

Nadchodzi II edycja Konferencji Energetyka Wiatrowa i Ptaki

Stowarzyszenie Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTAcom ma przyjemność zaprosić na II Konferencję Wiatrową, w całości poświęconą oddziaływaniu lądowych i morskich farm wiatrowych na ptaki. W Gdańsku spotka się międzynarodowy zespół prelegentów i ekspertów w zakresie badań, ocen oddziaływania na środowisko, nowoczesnych technologii, ale także zarządzania projektami wiatrowymi. Uczestnicy poznają problemy i wyzwania ochrony ptaków przed kolizjami na farmach wiatrowych, najlepsze praktyki, dotychczasowe doświadczenia z badań i case study z inwestycji wiatrowych.

Więcej
Strona główna » Środowisko