MFW Bałtyk III z decyzją lokalizacyjną dla części morskiej infrastruktury przyłączeniowej

27 lutego 2024 r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję lokalizacyjną dla części morskiej infrastruktury przyłączeniowej dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk III, projektu realizowanego wspólnie przez polską firmę Polenergia oraz norweską spółkę Equinor.

Wniosek w sprawie wydania decyzji inwestorzy wnieśli 3 stycznia 2023 r. za pośrednictwem spółki Bałtyk III sp. z o.o. Inwestycja dotyczy budowy infrastruktury przyłączeniowej (zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy) MFW Bałtyk III – odcinek od morskiej stacji elektroenergetycznej do miejsca, w którym planowane jest wykonanie przewiertów podmorskich – w wyłącznej strefie ekonomicznej oraz morzu terytorialnym.

Inwestycja realizowana będzie na obszarach morskich, gdzie przewiduje się układanie infrastruktury przyłączeniowej pod dnem morskim na głębokości do 3 m poniżej poziomu dna morskiego, a w zakresie przewiertów podmorskich do ok. 40 m pod dnem morskim. Głębokość zakopania może ulec zmianie w zależności od miejsca ich przebiegu oraz warunków geologicznych. Zmiana głębokości zakopania infrastruktury przyłączeniowej może nastąpić na odcinkach newralgicznych t.j. przy przejściu w bliskiej odległości obszaru Systemu Rozgraniczenia Ruchu „Ławica Słupska” lub przy przejściu przez obszar poligonu wojskowego P-20. W przypadku gdy zagłębienie kabli podmorskich nie będzie możliwe, dopuszcza się ich ułożenie na dnie morskim i ich odpowiednie zabezpieczenie (np. w postaci materacy betonowych lub narzutu kamiennego). W pobliżu konstrukcji morskiej stacji elektroenergetycznej, kable zostaną wyprowadzone z dna i poprowadzone nad dnem i powierzchnią wody, po konstrukcji stacji lub w jej wnętrzu do miejsca zacisków transformatorów.

Jak wynika z decyzji Wojewody, kable układane będą w odległości do ok. 50 m względem siebie, miejscowo odstępy mogą być większe np. ze względu na wystąpienie trudnych warunków gruntowych lub przeszkód na dnie morskim. Kable układane będą w dnie morskim przy użyciu specjalnych jednostek pływających tzw. kablowców, za pomocą metod takich jak:

  • płużenie (ang. ploughing);
  • rozmywanie gruntu (ang. water jetting);
  • z urządzeń tnących w przypadku wystąpienia twardego podłoża, np. łańcuchami (ang. chain cutters);
  • wykorzystanie wszystkich powyżej wymienionych metod w zależności od warunków środowiskowych.

Długości tras projektowanych linii kablowych 220 kV wraz z zintegrowanymi połączeniami światłowodowymi na odcinku morskim objętym niniejszym wnioskiem wynosić będą ok. 65,5 km. Jako kable 220 kV zostaną zastosowane kable trójżyłowe w izolacji. Kable morskie składają się z trzech izolowanych i ekranowanych przewodników miedzianych lub aluminiowych, w uzbrojeniu z drutów stalowych oraz z dodatkową izolacją i osłoną zewnętrzną. Wewnątrz kabla znajdują się światłowody służące do komunikacji z infrastrukturą farmy wiatrowej. Standardowa głębokość układania kabli 220 kV wynosić będzie do 3 m. Głębokość zakopania może ulec zmianie w zależności od miejsca ich przebiegu oraz warunków geologicznych. W przypadku gdy zagłębienie kabli podmorskich nie będzie możliwe, dopuszcza się ich ułożenie na dnie morskim i ich odpowiednie zabezpieczenie (np. w postaci materacy betonowych lub narzutu kamiennego).

Prace wykonywane w zakresie linii kablowych 220 kV układanych w polskich obszarach morskich będą obejmowały m.in.:

  • wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowych,
  • wykonanie rowów kablowych pod linie kablowe 220 kV,
  • ułożenie linii kablowych 220 kV,
  • zasypanie wykopów,
  • w przypadku układania linii na dnie morskim odpowiednie zabezpieczenie kabli (np. w postaci materacy betonowych lub narzutu kamiennego).

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia Wojewoda Pomorski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej dla lądowego odcinka infrastruktury przyłączeniowej MFW Bałtyk III.

Equinor i Polenergia realizują wspólnie trzy morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy do 3 GW. Oprócz projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, partnerzy rozwijają także 1,56 GW mocy w ramach projektu Bałtyk I, który jest najbardziej zaawansowaną inwestycją drugiej fazy offshore wind w Polsce. Projekt jest przygotowywany do aukcji w 2025 r.

Zostaw komentarz

Strona główna » MFW Bałtyk III z decyzją lokalizacyjną dla części morskiej infrastruktury przyłączeniowej