O potencjale aglomeracji trójmiejskiej. Premiera monografii pod redakcją prof. Leszka Balcerowicza

Naukowcy z czterech wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego przygotowali obszerną diagnozę Trójmiasta od strony prawnej, technologicznej czy społeczno-kulturowej. Interdyscyplinarna monografia pt. „Potencjał aglomeracji Trójmiasta i metodyka pomiaru jego wykorzystania” powstała w ramach działań Katedry im. Eugeniusza Kwiatkowskiego UG w roku akademickim 2022/23, kiedy obejmował ją prof. Leszek Balcerowicz. 26 stycznia br. odbyła się oficjalna premiera książki. 

Spotkanie rozpoczął Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG, jeden ze współautorów monografii, który powitał wszystkich zebranych i podziękował dziekanom wydziałów zaangażowanych w wydanie książki. 

– Katedry imienne to pomysł autorski naszego Rektora prof. Piotra Stepnowskiego. Idea została bardzo dobrze przyjęta, szybko podchwycona i świetnie rozwinięta – opowiadała Dziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Monika Bąk, prof. UG. – Zatem powstały trzy katedry imienne w trzech różnych obszarach naukowych, czyli w naukach ścisłych, humanistycznych i społecznych.

W pierwszym roku działania katedr imiennych Eugeniusza Kwiatkowskiego, Marii Janion i Wacława Szybalskiego objęli je odpowiednio: prof. dr hab. Leszek Balcerowicz, dr hab. Agata Bielik-Robson, prof. IFiS PAN oraz prof. dr hab. Andrzej Dziembowski. W obecnym roku akademickim te funkcje przejęli dr hab. Hanna Suchocka, prof. UAM, prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski oraz prof. Harald Weinfurter.

– Jestem przekonany, że pod wpływem prof. Balcerowicza dokonaliśmy dobrego wyboru, żeby nasza monografia była poświęcona Trójmiastu – mówił Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Mirosław Szreder. – Dużo prac w tej książce dotyczy przedsiębiorczości i sukcesów transformacji gospodarczej. Kiedyś nasz region był znany tylko z przemysłu stoczniowego i portowego, teraz się przeobraził. Przecież ilu młodych ludzi znajduje tu pracę! 

Warto dodać, że przed rozpoczęciem wydarzenia spotkanie zakłócili młodzi aktywiści odnosząc się do zmian ustrojowych sprzed 30 lat. Do tych działań w swoim wystąpieniu nawiązał gość wydarzenia:

– Bycie przeciwko socjalizmowi, rozumianemu jako dominacja własności państwowej i dyktaturze, która w konsekwencji tego ustroju powstała, było bardzo ryzykowne. Nie było wielu odważnych. Być przeciwko kapitalizmowi w demokracji nie wymaga ani rozumu, ani odwagi – zabrał głos prof. Leszek Balcerowicz.

Następnie prof. Paweł Antonowicz poprowadził debatę, w której wzięli udział współautorzy monografii. Uczestnicy dyskusji streszczali najważniejsze cechy aglomeracji trójmiejskiej od strony edukacyjnej, ekonomicznej czy społecznej. 

– Chciałem bardzo wszystkim podziękować za przybycie i za zainteresowanie tym wszystkim, co zajmowało część naszej aktywności naukowej pod kierownictwem prof. Leszka Balcerowicza – zakończył spotkanie prof. Paweł Antonowicz.

Źródło: Uniwersytet Gdański

Zostaw komentarz

Strona główna » O potencjale aglomeracji trójmiejskiej. Premiera monografii pod redakcją prof. Leszka Balcerowicza