Wojewoda Pomorski wydał decyzję dot. Baltic Power

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich w dniu 3 lipca br. wydał kolejną decyzję dotyczącą morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, tym razem w sprawie ustalenia lokalizacji zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z elektrowni, która powstanie na polskich wodach Morza Bałtyckiego. Decyzja dotyczy wybranego fragmentu inwestycji.

Decyzja dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Przyłącze Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”, które będzie realizowane na dz. nr: 17/136 i 21 obr. 0016 Kierzkowo w gm. Choczewo. O wszczęciu postępowania informowaliśmy TUTAJ.

Projektowana infrastruktura przyłączeniowa umożliwi przesył energii elektrycznej wyprodukowanej przez MFW Baltic Power do krajowego systemu elektroenergetycznego – łącząc morską farmę wiatrową z abonencką stacją elektroenergetyczną, która z kolei zostanie połączona ze stacją
elektroenergetyczną PSE linią napowietrzną o napięciu 400 kV.

Niniejszą decyzją objęty jest jedynie fragment ww. przedsięwzięcia polegający na przebudowie i rozbudowie istniejącej drogi dojazdowej do stacji abonenckiej wraz z budową zjazdu oraz budową rowu retencyjno – odsączająco – odparowującego.

W połowie czerwca. Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich poinformował, że wydał w sumie 14 decyzji dotyczących budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, w tym Baltic Power, morskiej farmy rozwijanej przez Grupę ORLEN i Northland Power. Farma powstaje na Bałtyku, 22 km od brzegu, na wysokości Łeby i Choczewa. Zgodnie z harmonogramem montaż fundamentów rozpocząć się ma w 2024 roku, w kolejnym montaż turbin, kabli i stacji, a w 2026 r. farma ma zostać oddana do użytku.

Dotychczas wydane decyzje lokalizacyjne i pozwolenia na budowę dla projektu obejmują:
•    przyłącze MFW Baltic Power do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – linia kablowa wraz z towarzysząca infrastrukturą na lądzie
•    przyłącze MFW Baltic Power do KSE – stacja Choczewo
•    przyłącze MFW Baltic Power do KSE – dot. linii kablowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na lądzie
•    przyłącze MFW Baltic Power do KSE – dot. przyłącza elektroenergetycznego
•    budowa stacji 220/400kV dla MFW Baltic Power – Choczewo

Źródło: PUW w Gdańsku, własne

Zostaw komentarz

Strona główna » Wojewoda Pomorski wydał decyzję dot. Baltic Power