Hitachi Energy zmniejsza ślad węglowy transformatorów

Dzięki współpracy z zewnętrznymi partnerami Hitachi Energy może wykorzystywać w swoich transformatorach płyn izolacyjny pochodzący z recyklingu, co przekłada się na około 90-procentowe obniżenie emisji dwutlenku węgla w porównaniu do zastosowania oleju mineralnego z pierwotnej produkcji.

Zgodnie z założeniami strategii na rzecz zrównoważonej przyszłości energetycznej dla wszystkich, firma Hitachi Energy wyprodukowała transformatory dystrybucyjne wykorzystujące płyn izolacyjny z recyklingu opracowany we współpracy z E.ON, Stena Recycling i Starke & Sohn GmbH Mineralölwerk. Projekt ten stanowi przykład modelu łańcucha wartości umożliwiającego skuteczne wdrażanie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji, w szczególności w systemach elektroenergetycznych.

Nowe transformatory dystrybucyjne dostarczane przez Hitachi Energy do E.ON wykorzystują płyn izolacyjny z recyklingu (tj. olej mineralny) pozyskany z wycofanych z eksploatacji transformatorów E.ON.

W pierwszej fazie tego pilotażowego projektu firma E.ON przekazała stare transformatory do Stena Recycling w celu ich demontażu, przy zachowaniu zasad maksymalnego odzysku materiałów i bezpiecznej utylizacji odpadów. Olej mineralny na bazie naftenu, odzyskany przez Stena, został następnie dostarczony do Starke & Sohn GmbH Mineralölwerk w celu uzdatnienia przy użyciu technologii wielokrotnego selektywnego rafinowania (Multiple-Selective-Refining), a następnie przekazany Hitachi Energy. Jakość i parametry użytkowe oleju mineralnego z recyklingu spełniają najwyższe możliwe normy branżowe (IEC 60296: 2020).

Hitachi Energy zastosowała płyn izolacyjny z recyklingu w dziesięciu transformatorach dystrybucyjnych zaprojektowanych i wyprodukowanych dla E.ON w swoim zakładzie w Łodzi. Urządzenia zostały tam również kompleksowo przetestowane zgodnie z wymaganiami klienta, w tym między innymi pod kątem odporności na zwarcia, nagrzewania, wyładowań niezupełnych, poziomu hałasu oraz analizy oleju przed i po zakończeniu sekwencji testów. Transformatory zostały już pomyślnie zainstalowane w szwedzkiej sieci elektroenergetycznej.

Transformatory są kluczowymi elementami sieci energetycznych i dystrybucyjnych, a wraz z elektryfikacją, która ma odegrać kluczową rolę w tworzeniu neutralnego węglowo świata, zapotrzebowanie na te urządzenia stale rośnie. Obecnie na całym świecie w transformatorach wykorzystuje się około pół miliona ton oleju mineralnego ze względu na jego dobre właściwości izolacyjne i chłodzące.

Produkcja oleju mineralnego polega na wydobyciu ropy naftowej ze źródeł mineralnych i jej rafinacji. Recykling oleju mineralnego, jeśli odbywa się w odpowiedni sposób, jest znacznie mniej energochłonny i wywiera zdecydowanie mniejszy wpływ na środowisko. Współczynnik emisji dwutlenku węgla jest o około 90 procent niższy niż w przypadku pierwotnego oleju mineralnego. Wykorzystanie oleju z recyklingu pozwala zmniejszyć ślad węglowy transformatora, od wydobycia materiału do produkcji urządzenia, o około 5 procent, przy zachowaniu tej samej konstrukcji, co w przypadku stosowania pierwotnego oleju mineralnego. Ponadto pozwala to zwiększyć całkowity udział materiałów pochodzących z recyklingu w transformatorach o około 18 procent.

W ostatnim czasie firma Hitachi Energy zainwestowała w nowoczesną stację uzdatniania cieczy izolacyjnych w swoim centrum badawczo-produkcyjnym w Łodzi. Nowa instalacja, która może również uzdatniać ciecze izolacyjne pochodzące z recyklingu, przyspiesza cały proces, jednocześnie oszczędzając energię i zapewniając zgodność z najwyższymi standardami zrównoważonego rozwoju. 

Zostaw komentarz

Strona główna » Hitachi Energy zmniejsza ślad węglowy transformatorów