RDOŚ wydał DŚU dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ) poinformował o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla przedsięwzięcia polegającego na m.in. rozbudowie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń, przebudowie istniejących wprowadzeń linii 400 kV relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych z dnia 22.05.2023 r. Decyzja dotyczy dokładnie rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń, przebudowy istniejących wprowadzeń linii 400 kV relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo oraz przebudowie linii 220 kV relacji SE Żydowo Kierzkowo – SE Gdańsk I na odcinku SE Gdańsk Przyjaźń – Słup nr 17 na linię 110 kV. Inwestycja będzie realizowana na działkach nr 164, 172/2, 3171, 3172/5, 3172/6, 3173/4 w gminie Żukowo.

Zostaw komentarz

Strona główna » RDOŚ wydał DŚU dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej Gdańsk Przyjaźń