Wojewoda Pomorski wszczął postępowanie dot. linii 400 kV Choczewo – Żarnowiec

4 września br. Wojewoda Pomorski wszczął postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej 400 kV Choczewo – Żarnowiec (CWO-ZRC). To jedna z czterech nowych linii, jakie spółka wybuduje na Pomorzu w najbliższych latach. Prace budowlane rozpoczną się w 2024 r., a linia zostanie oddana do użytku na koniec 2025 r.

Postępowanie prowadzone w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim zostało wszczęte na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych, reprezentowanych przez Adama Grabowskiego. Dotyczy ono wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji zakresie sieci przesyłowej w ramach zadania:
„Budowa linii 400 kV Choczewo – Żarnowiec”, polegającego na rozbiórce istniejącej linii 110 kV Żarnowiec – Opalino i budowie nowej linii kablowej 110 kV relacji Żarnowiec – Opalino”.

Moc ze stacji elektroenergetycznej Choczewo (SE Choczewo) zostanie wyprowadzona w głąb kraju czterema liniami najwyższych napięć. Jako pierwsza powstanie linia CWO-ZRC o długości ponad 16 km, która zostanie poprowadzona z SE  Choczewo  w Osiekach Lęborskich w gminie Choczewo do SE Żarnowiec w gminie Krokowa. Swoim przebiegiem linia obejmie 3 gminy – Choczewo, Gniewino i Krokowa.

W lipcu br. PSE uzyskały już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla linii energetycznej. Decyzja umożliwiła spółce wystąpienie o tzw. decyzję lokalizacyjną, która jest ostatnim etapem przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Jeszcze w tym roku PSE zamierza wyłonić wykonawcę budowy linii.


Program inwestycyjny realizowany przez polskiego operatora systemu przesyłowego obejmuje budowę czterech nowych linii 400 kV o łącznej długości ok. 250 km i dwóch stacji elektroenergetycznych. Prowadzone są również prace modernizacyjno-remontowe istniejącej od lat infrastruktury. Nowe linie powstaną na terenie 22 gmin województwa pomorskiego. Stacje zlokalizowano będą w gminie Choczewo i gminie wiejskiej Słupsk. Budowa nowych sieci i stacji elektroenergetycznych na polskim wybrzeżu umożliwi najpierw przejęcie energii wytworzonej z morskich farm wiatrowych, a następnie rozesłanie jej w głąb kraju.

Źródło: Twitter, PUW

Zostaw komentarz

Strona główna » Wojewoda Pomorski wszczął postępowanie dot. linii 400 kV Choczewo – Żarnowiec