Wojewoda wydał decyzję dot. infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica 2

Wojewoda Pomorski decyzją z dnia 20 września 2023 r. ustalił lokalizację dotyczącą elementu zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej Baltica 2, rozwijanej wspólnie przez PGE Polską Grupę Energetyczną oraz duńskiego inwestora Ørsted.

Postępowanie było prowadzone na wniosek Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 Sp. z o.o., reprezentowanej
przez Beatę Musiał. Wydana decyzja dotyczy dokładnie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy pn.: „Budowa Infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica 2 (zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy) – linia kablowa średniego napięcia zasilania rezerwowego Lądowej Stacji Elektroenergetycznej MFW Baltica-2”. Inwestycja będzie realizowana na działkach w Jackowie i Kierzkowie w gminie Choczewo.

Projektowana infrastruktura przyłączeniowa umożliwi wyprowadzenia mocy wyprodukowanej przez farmę do Krajowego Systemu Energetycznego (KSE). Instalacja zostanie połączona elektroenergetycznymi liniami kablowymi z lądową stacją elektroenergetyczną LSE-2, z której energia elektryczna po transformacji będzie przesyłana mostami szynowymi o napięciu znamionowym 400 kV do projektowanej SE Choczewo.

Niniejszą decyzją objęty jest jedynie fragment ww. przedsięwzięcia, w którego zakres wchodzi budowa linii kablowej średniego napięcia zasilania rezerwowego lądowej stacji elektroenergetycznej.

Linia kablowa zasilania rezerwowego pełni funkcję przyłącza elektroenergetycznego zapewniającego energię elektryczną niezbędną do poprawnego funkcjonowania lądowej stacji transformatorowej. Na podstawie wydanych przez ENERGA-OPERATOR S.A. warunków przyłączeniowych dla LST Baltica-2
miejscem przyłączenia ww. projektowanej linii średniego napięcia jest Rozdzielnia SN-15kV GPZ Jackowo, zlokalizowana w istniejącym obiekcie na terenie działki nr 64/52 obręb Jackowo w gminie Choczewo. Z GPZ Jackowo w kierunku LSE wyprowadzone zostanie przyłącze kablowe średniego napięcia o długości około 6 km.

Linia kablowa wykonana zostanie w całości jako podziemna. Na przeważającej długości kable układane będą bezpośrednio w ziemi w wykopach otwartych o maksymalnej szerokości do 1 m.

Zostaw komentarz

Strona główna » Wojewoda wydał decyzję dot. infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica 2