Morska farma wiatrowa, fot. Pixabay

GDOŚ szuka wykonawcy opracowania wytycznych dla analiz środowiskowych i monitoringów przy budowie offshore wind

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) szuka wykonawcy opracowania pod roboczym tytułem „Wytyczne w zakresie analiz środowiskowych i monitoringów przy budowie morskich farm wiatrowych”. Oferty w ramach zapytania ofertowego można składać do 24 czerwca 2024 r. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Jak wskazuje GDOŚ , lanowany rozwój morskich farm wiatrowych wymaga precyzyjnego określenia zakresu oraz metodyki oceny wpływu inwestycji na środowisko oraz wskazania adekwatnych działań minimalizujących, kompensujących i monitoringowych w raportach o oddziaływaniu na środowisko, stanowiących podstawę do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Celem opracowania jest wskazanie…

Więcej
Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia, mapa: www.gdansk.uw.gov.pl

Saga z budową Portu Zewnętrznego trwa nadal. Port Gdynia nadal szuka wykonawcy

Do 30 września 2024 r. został wydłużony termin, w jakim można składać oferty na budowę Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia (ZPMG). Poprzedni upłynął 14 czerwca 2024 r. To już czwarty raz, gdy Zarząd Portu w Gdyni wydłuża termin składania ofert. Informację o zmianie Zarząd Portu opublikował 14 czerwca 2024 r., nie podając jednak powodu, dlaczego zdecydował się na taki krok. W poprzednich przypadkach – 2 i 19 lutego br. – tłumaczył to wnioskiem jednego z uczestników dialogu konkurencyjnego. Co istotne, o ile poprzednie pisma informowały jedynie o zmianie terminu, o tyle w przypadku pisma z 14 czerwca ZPMG zaprosił do…

Więcej
Morska farma wiatrowa, fot. Pixabay

PSEW 2024: Postępowania zakupowe wymagają wzajemnego zaufania inwestorów i dostawców (RELACJA)

Ostatnie spotkanie podczas 19. edycji Konferencji PSEW 2024 oraz III edycji Międzynarodowych Dni Dostawcy dotyczyło niezwykle istotnej kwestii praktycznej – kontraktów na dostawy i usługi w sektorze offshore wind. Obecnie branża pracuje nad Kodeksem Dobrych Praktyk Kontraktowych. Zebrani w sali żywo dyskutowali na tematy związane z rozwiązaniami usprawniającymi proces zakupowy, najczęściej popełnianymi błędami przy składaniu ofert czy budowaniu zaufania na linii Wykonawca-Zamawiający. Portal OffshoreWindPoland.pl jest partnerem medialnym wydarzenia. Postępowania zakupowe w sektorze energetycznym, szczególnie w odniesieniu do dużych projektów takich jak farmy wiatrowe, wymagają wzajemnego zaufania między inwestorami a dostawcami. Transparentność, rzetelność i otwarta komunikacja są kluczowe dla budowania trwałych…

Więcej
Port Zewnętrzny, fot. Port Gdynia

Budimex zbuduje falochrony dla portu zewnętrznego w Gdyni

Zarząd Morskiego Portu Gdynia rozstrzygnął przetarg na budowę w ,,formule zaprojektuj i wybuduj” 2,5 km falochronów osłonowych planowanego portu zewnętrznego. Zwyciężyła oferta konsorcjum z polską firmą Budimex na czele. Według informacji opublikowanych przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia, oferta złożona przez konsorcjum z Budimex została wybrana jako najkorzystniejsza. Wybór został dokonany 31 maja br. Jak informowaliśmy na offshorewindpoland.pl, w ramach przetargu wpłynęły łącznie trzy oferty: PORR S.A, konsorcjum: Budimex SA, Roverpol Sp. z o.o., Rover Maritime S.L., oraz NDI SA. Konsorcjum, którego liderem jest polska spółka, była najniższa i opiewała na kwotę 539 600 426,96 zł brutto. Na realizację inwestycji Dyrektor…

Więcej
fot. PGE Baltica

PGE Baltica przeprowadzi badanie ptaków migrujących na obszarze MFW Baltica 2+ i 3

Spółka PGE Baltica ogłosiła przetarg na przeprowadzenie badań środowiskowych w zakresie ptaków migrujących, lokalnych przemieszczeń ptaków oraz chiropterofauny. Wyniki badań będą wykorzystywane na rzecz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla MFW Baltica 2+ oraz dla stref buforowych MFW Baltica 3.

Więcej
Morska energetyka wiatrowa, źródło: Adobe Stock

Dwie firmy chcą zostać doradcą technicznym PGE w projektach offshore wind

Ramboll Polska Sp. z o.o i Gavin & Doherty Geosolutions Limited złożyły oferty w przetargu na doradcę technicznego, który pomoże w realizacji projektów morskich farm wiatrowych Baltica 1, Baltica 2, Baltica 3 oraz innych inwestycji będących we wczesnej fazie prac przygotowawczych. Otwarcie ofert nastąpiło 9 maja 2024 r. Jak informowaliśmy pod koniec marca, PGE Baltica oceniła wnioski złożone w ramach przetargu. Warunki udziału w postępowaniu spełnili Ramboll Polska Sp. z o.o. i Gavin & Doherty Geosolutions Limited. Oba podmioty zostały zaproszone do składania ofert. Pozostałe wnioski zostały odrzucone. Zamówienie podzielone zostało na cztery niezależne części polegające na świadczeniu usług doradczych…

Więcej
fot. PGE Baltica

PGE Baltica szuka wykonawcy przeglądów technicznych nabrzeży w Ustce

Spółka PGE Baltica ogłosiła przetarg na wykonanie przeglądu technicznego nabrzeży na terenie portu w Ustce, w którym powstanie baza serwisowa dla projektów morskich farm wiatrowych realizowanych przez PGE Polską Grupę Energetyczną. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Oferty można składać do 17 czerwca 2024 r. Jak wskazano w dokumentacji przetargowej, potencjalny wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie rocznych przeglądów hydrobudowli na terenie Portu Morskiego Ustka zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli…

Więcej
Morświn, fot. WWF Polska

Polacy przeprowadzą monitoring morświnów na obszarze MFW Baltica

Polska spółka PGE Baltica rozstrzygnęła przetarg na wybór wykonawcy monitoringu morświnów przed rozpoczęciem i w trakcie budowy MFW Baltica. Zwyciężyła oferta polskiej firmy MEWO S.A. Według informacji opublikowanych przez PGE Baltica, oferta złożona przez MEWO S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza. Wybór został dokonany 14 maja br. Jak informowaliśmy na offshorewindpoland.pl, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły łącznie cztery oferty: PM Ecology Sp. z o.o, konsorcjum MAG Offshore – ELECOM – PROFESEA, HaskoningDHV Polska i od MEWO S.A Oferta od polskiej spółki była najniższa i opiewała na kwotę 18 264 036,30 zł brutto. Zamawiającym usługę są spółki…

Więcej
Morska farma wiatrowa, fot. Pixabay

PGE Baltica szuka wykonawcy dokumentacji środowiskowej dla MFW Baltica, Baltica 2+ i stref buforowych (RFI)

PGE Baltica z PGE Polskiej Grupy Energetycznej rozpoczyna wstępne konsultacje rynkowe (RFI) dotyczące wykonania dokumentacji środowiskowej na potrzeby morskich farm wiatrowych Baltica 2, Baltica 3, Baltica 2+ oraz stref buforowych Baltica 3. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych upływa 16 maja 2024 r. Jak poinformowała spółka, zapytanie RFI dotyczy: Jak podkreśla PGE Baltica, zapytanie RFI jest przeprowadzane w celu ustalenia zainteresowania realizacją przyszłego zamówienia oraz w celu przygotowania przetargu w celu wyłonienia wykonawcy ww. prac. Planowany termin rozpoczęcia przetargu to 2 kwartał 2024r. Spółka przewiduje rozpoczęcie prac: Zamawiający (Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 sp. z o.o….

Więcej
Strona główna » Przetarg