Polska i Litwa rozmawiają o synchronizacji

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa przeprowadziła wideokonferencję z ministrem energii Litwy Dainiusem Kreivysem. Rozmowa odbyła się 29 maja 2023 r. i dotyczyła procesu przyspieszenia synchronizacji systemów energetycznych.

Anna Moskwa podkreśliła, że Polska wspiera kraje bałtyckie w zakresie synchronizacji systemów energetycznych państw bałtyckich z Europą kontynentalną.

-Obecna sytuacja bezpieczeństwa przemawia za jak najszybszym przeprowadzeniem procesu synchronizacji. Wymaga on koordynacji działań pomiędzy krajami bałtyckimi, Komisją Europejską i Polską – podkreśliła Anna Moskwa.

Podczas spotkania uzgodniono, że ministrowie odpowiedzialni za kwestie energetyczne będą kontynuować współpracę wraz z krajowymi operatorami systemów elektroenergetycznych w celu określenia harmonogramu przyspieszenia synchronizacji.

Synchronizacja państw bałtyckich jest kluczowym i strategicznym projektem UE, co zostało podkreślone w Politycznej mapie drogowej dotyczącej wdrożenia synchronizacji sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich z kontynentalną siecią europejską przez Polskę, podpisanej przez państwa bałtyckie, Polskę i Komisję Europejską w 2019 roku w Brukseli.

Źródło: Ministerstwo klimatu i środowiska

Zostaw komentarz

Strona główna » Polska i Litwa rozmawiają o synchronizacji