Duński Ørsted wykorzysta Łebę do budowy morskich farm wiatrowych? Jest stanowisko inwestora

Ørsted jest zainteresowany dzierżawą nieruchomości w Łebie na terenie portu – taką informację przekazał Andrzej Strzechmiński, burmistrz Łeby, w rozmowie z Radiem Gdańsk. Podkreślił, że nieruchomość ma być wykorzystana nie do serwisowania, a do budowy morskich farm wiatrowych. Beata Głuszcz, menadżer ds. komunikacji w Ørsted, poinformowała naszą redakcję, że nie zostały podjęte przez inwestora żadne decyzje w zakresie zaangażowania inwestora w Łebie. Ponadto nie brał udziału w przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Jachtowej w Łebie.

Według przedstawiciela nadmorskiego miasteczka zainteresowanie Łebą i terenem o powierzchni hektara wyraża Ørsted.

-Olbrzymie zainteresowanie (…) Łebą i pewną częścią terenów działki o powierzchni 1 ha wyraża Ørsted – Duńczycy, którzy chcą wydzierżawić teren na okres 5 lat i z Łeby uczestniczyć w budowie, nie w serwisowaniu morskich farm wiatrowych. Serwis morskich farm wiatrowych farm dla Polskiej Grupy Energetycznej będzie odbywał się z Ustki – stwierdził.

Warto zauważyć, że jako baza instalacyjna dla projektów realizowanych wspólnie przez PGE i Ørsted jest wskazywany port w Gdańsku. PGE w 2022 r. podpisała w tej sprawie porozumienie z DCT (obecnie Baltic Hub), w którym udziałowcem jest Polski Fundusz Rozwoju. Przypomnijmy, że 1 marca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, przedłożoną przez ministra infrastruktury. Zgodnie z nią terminal ma powstać w Porcie Gdańsk, a jego budowa zostać zakończona w połowie 2025 r. Wcześniej zakładano, że terminal powstanie w porcie w Gdyni.

Obecnie w Łebie trwają zaawansowane prace nad budową bazy serwisowej dla morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, projektu polskiego koncernu Orlen i Northland Power. W 2024 roku ma się też rozpocząć budowa bazy serwisowej norweskiego inwestora Equinor.

– W tej chwili mamy przygotowane dwie bazy, gdzie firmy mają już pozwolenia na budowę – jedna z nich ją realizuje. Mamy przygotowaną kolejną działkę hektarową z dostępem do nabrzeża – to będzie trzecia. Ale również gmina miejska Łeba przygotowała koncepcję przebudowy portu Łeba. Złożyliśmy w oparciu o tą koncepcję i wstępny kosztorys wniosek do KPO, gdzie dla portu Łeba i Ustki jest dedykowana kwota 470 mln euro na dostosowanie portów do potrzeb morskiej energetyki wiatrowej. Ale w naszej koncepcji zawarliśmy dodatkowy basen, czyli lokalizację do obsługi morskich farm wiatrowych. Tą inwestycję przedstawił nam Urząd Morski, który zaprezentował swoje 4 koncepcje – powiedział.

„Z ostatnich rozmów, które przeprowadziłem z dyrektor Stelmaszyk, dyrektorem Urzędu Morskiego, otrzymałem informację, że będzie realizowana ta inwestycja, jak również będą realizowane prace utrzymaniowe podejścia do portu Łeba. Będą prowadzone prace regulacyjne o wartości 150 tys. m3. Przez ostatnie dwa lata mieliśmy spore kłopoty i stąd Łeba nie budziła dużego zainteresowania jako port serwisowy, dlatego, że zostały zaniechane prace utrzymaniowe. W sezonie głębokość w porcie Łeba wynosiła do 1,2 m”.

Przetarg

Nie wykluczone, że może chodzić o tereny o powierzchni 0,99 ha znajdujące się przy ul. Jachtowej w Łebie. Jak informowaliśmy, na początku grudnia 2023 r. władze Łeby po raz drugi ogłosiły przetarg na 30-letnią dzierżawę tych terenów, które mają być wykorzystane jako zaplecze serwisowe dla morskich farm wiatrowych. Pierwszy przetarg został ogłoszony 24 sierpnia 2023 r. i miał zostać rozstrzygnięty 6 listopada. Jednak jak informowaliśmy 23 października, czyli niemal dwa tygodnie przed wskazanym terminem, burmistrz odwołał przetarg tłumacząc to ,,koniecznością doprecyzowania warunków, jakie muszą spełniać uczestnicy postępowania przetargowego”.

1 grudnia 2023 r. łebski ratusz ogłosił nowy przetarg, w którym wskazał, że udział mogą w nim wziąć ,,jedynie podmioty posiadające ostateczną decyzję lokalizacyjną lub podmioty należące do grupy kapitałowej, w której inna spółka posiada taką decyzję”. Przetarg miał odbyć się 20 grudnia, ale do tej pory nie znamy jego rozstrzygnięcia.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są położone w granicach Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby „Łeba–ul. Jachtowa” uchwalonego przez Radę Miejską w Łebie uchwałą nr XXXIX/355/22 z dnia 31 stycznia 2022 (Dz. U. Woj. Pomorskiego z dnia 1 marca 2022 r. poz. 768) i w planie tym stanowią teren oznaczony symbolem 02.P o przeznaczeniu: teren zabudowy produkcyjnej i magazynowej w zakresie funkcji związanych z gospodarką morską; w granicach terenu dopuszcza się między innymi: budowę obiektów związanych z gospodarką morską, w tym dla potrzeb obsługi morskich farm wiatrowych z towarzyszącą infrastrukturą np. portu serwisowego, bazy szybkiego reagowania, centrum operacji morskich; realizację zabudowy towarzyszącej o funkcji biurowej; budowle hydrotechniczne w tym nabrzeża portowe; działalność stoczniowa (obsługa, remont, slipowanie jednostek rybackich, jachtów komercyjnych i innych jednostek bazujących w porcie.

Ørsted: Nie braliśmy udział w przetargu i nie podjęliśmy decyzji

O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Ørsted. Beata Głuszcz, menadżer ds. komunikacji poinformowała naszą redakcję, że inwestor nie brał udziału w opisywanym przetargu.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące potencjalnego zaangażowania Ørsted w Łebie, o którym poinformował Burmistrza Miasta Łeba, Głuszcz poinformowała, że nie zostały podjęte przez inwestora żadne decyzje w tym temacie.

Źródło: Radio Gdańsk, własne

Aktualizacja: 30.01.2024 r. 13:19 – Dodane stanowisko inwestora

Aktualizacja: 30.01.2024 r. 13:49 – Dodany link do audycji Radio Gdańsk

Zostaw komentarz

Strona główna » Duński Ørsted wykorzysta Łebę do budowy morskich farm wiatrowych? Jest stanowisko inwestora