RDOŚ ruszył z postępowaniem dot. infrastruktury przesyłowej MFW BC-Wind

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ w Gdańsku) poinformował o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy infrastruktury przesyłowej z MFW BC-Wind do krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE).

Organ środowiskowy poinformował strony postępowania, że w postępowaniu wszczętym na wniosek C-Wind Polska Sp. z o.o. z dnia 31.08.2021 r., działającego poprzez pełnomocnika Pana Kacpra Kostrzewę, wydano postanowienie znak RDOŚ-Gd-WOO.420.43.2021.KSZ/AM.22. o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej z Morskiej Farmy Wiatrowej BC-Wind do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”,

Infrastruktura będzie zlokalizowana na obszarze morskim Polski w wyłącznej strefie ekonomicznej (WSE), morzu terytorialnym i na morskich wodach wewnętrznych oraz na lądzie – na obszarze gminy Choczewo.

Zagraniczny inwestor planuje rozpoczęcie działalności komercyjnej MFW BC-Wind w 2027 r.

Zostaw komentarz

Strona główna » RDOŚ ruszył z postępowaniem dot. infrastruktury przesyłowej MFW BC-Wind