PSE przygotowują się na rozwój morskiej energetyki wiatrowej

Morskie farmy wiatrowe będą jednym filarów transformacji energetycznej, dlatego konieczne jest wzmocnienie sieci przesyłowej na obszarze Pomorza. Polskie Sieci Elektroenergetyczne przygotowują się do tego procesu inwestując w bezpieczne i efektywne wyprowadzenie mocy z turbin wiatrowych i dostarczenie jej do każdego zakątka Polski.

Zgodnie z założeniami projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. moc zainstalowana w offshore wind wyniesie 5,9 GW, a do 2040 r. osiągnie poziom 18 GW (zgodnie z ustawą). W Zintegrowanym Raporcie Wpływu operator sieci przesyłowych PSE podkreśla, że inwestycje sieciowe wpłyną też na poprawę bezpieczeństwa energetycznego województwa pomorskiego i sprawią, że stanie się ono największym dostawcą energii odnawialnej w kraju. Jak wskazuje operatorm skalę przedsięwzięć najlepiej pokazują liczby – inwestycje obejmą 1 województwo, 5 powiatów, 22 gminy i blisko 80 sołectw. Aż 250 km linii, które muszą powstać na Pomorzu, to tysiące nieruchomości na trasach zupełnie nowych przebiegów.

Spółka zwraca również uwagę, że w latach 2020 i 2021, pomimo trwającej pandemii, PSE przeprowadziły złożony proces informacyjno-konsultacyjny dot. inwestycji powiązanych z wyprowadzeniem mocy z morskich farm wiatrowych. Do końca 2022 r. odbyło się ponad 350 spotkań, w tym 300 z przedstawicielami gmin i różnych instytucji, z którymi inwestor omawiał zakres inwestycji oraz uzgadniał warunki realizacji przedsięwzięć.

Ponadto, PSE stawiały na dialog z mieszkańcami. Działania informacyjne skierowane do mieszkańców były prowadzone głównie w 2021 r., kiedy to w trakcie 50 kilkugodzinnych dyżurów informacyjnych odbyły się spotkania z zainteresowanymi mieszkańcami, na których prezentowano przedsięwzięcie i zbierano uwagi od właścicieli nieruchomości objętych przedsięwzięciami liniowymi. Jak informuje operator, w 2023 r. rozmowy z mieszkańcami będą kontynuowane. Ma to pomóc w pozyskaniu służebności przesyłu, która umożliwi budowę i późniejszą eksploatację infrastruktury przesyłowej w warunkach porozumienia z właścicielami gruntów.

Oprócz infrastruktury na Pomorzu niezbędna jest również realizacji w głębi kraju. Jak wskazują PSE, realizowane są m.in. inwestycje w budowę połączenia kablowego HVDC Polska-Litwa oraz połączenia napowietrznego HVDC Północ-Południe. Realizacja projektów ma na celu umożliwienie przesłania energii z północy kraju, wytworzonej w lądowych i morskich źródłach wiatrowych, do przemysłu zlokalizowanego na południu Polski.

Jak informowaliśmy na łamach offshorewindpoland.pl, pod koniec listopada cztery inwestycje PSE w sieci przesyłowe na Pomorzu na potrzeby wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych znalazły się na nowej liście Projects of Common Interest (PCI) i Projects of Mutual Interest (PMI), opublikowanej przez Komisję Europejską.

Źródło: PSE

Zostaw komentarz

Strona główna » PSE przygotowują się na rozwój morskiej energetyki wiatrowej