50 mln zł na promocję polskich firm za granicą. Wśród nich Bioseco

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozstrzygnęła nabór „Promocja marki innowacyjnych MŚP” z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Działanie ma na celu wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych. Do dofinansowania wybrano 136 projektów na łączną kwotę ponad 48,3 mln zł. Wśród firm znalazła się polska firma Bioseco, zapewniająca systemy ochrony ptaków przed kolizjami z turbinami wiatrowymi. Polscy technolodzy pracują nad rozwiązaniem dla morskich farm wiatrowych.

Celem działania jest dofinansowanie projektów obejmujących działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, w tym realizację strategii ekspansji zagranicznej oraz dopasowania produktów i usług do konkretnych rynków docelowych, segmentów klientów i kanałów sprzedaży. Wsparcie ukierunkowane jest na umiędzynarodowienie działalności innowacyjnych przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich dostępu do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków. Promocja koncentruje się wokół sektorów gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym i innowacyjnym.

Nabór do działania „Promocja marki innowacyjnych MŚP” z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki był prowadzony od 16 października do 30 listopada 2023 r. Mogły wziąć w nim udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do PARP wpłynęło 231 wniosków o łącznej wartości 92 mln zł.  PARP wybrała do dofinansowania 136 projektów, które otrzymają ponad 48,3 mln zł wsparcia z Funduszy Europejskich.

Wsparcie wynosi do 50% wartości projektu, przy czym minimalna i maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie są określone. Działania promocyjne, których koszty mogą być finansowane w ramach projektu to:

  • udział wnioskodawcy w charakterze wystawcy w targach ze stoiskiem narodowym z listy;
  • wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji;
  • kampanie promocyjne.

Wybrane produkty, które będą promowane za granicą w ramach działania, to m.in. wyroby medyczne, skutery podwodne, gry wideo, wysokiej jakości produkty spożywcze, usługi z zakresu integracji systemów, zawieszki zapachowe do samochodów czy ręcznie malowane, szklane ozdoby choinkowe.

Bioseco wśród wybranych firm

Polska firma Bioseco otrzyma dofinansowanie do promocji marki produktowej o znaczącym potencjale eksportowym – BPS (ang. Bird Protection System) – na zagranicznych targach i misjach gospodarczych.

Jak opisywaliśmy wielokrotnie, w ograniczeniu kolizji ptaków z turbinami wiatrowymi na lądzie i morzu mogą pomóc innowacyjne technologie. Systemy antykolizyjne rozwija polska firma Bioseco S.A. Eksperci w ciągu ostatnich lat udoskonalili i zoptymalizowali innowacyjny system, który przeszedł m.in. weryfikacje naukowe. Jak informowała naszą redakcję Magda Bielawska, menadżer w Bioseco, polscy technolodzy pracują nad rozwiązaniem dla morskich farm wiatrowych. Systemami antykolizyjnymi interesują się inwestorzy rozwijający projekty offshore wind na Morzu Bałtyckim. Prototyp urządzenia zostanie przetestowany w warunkach rzeczywistych na morskiej farmie wiatrowej.

Zostaw komentarz

Strona główna » 50 mln zł na promocję polskich firm za granicą. Wśród nich Bioseco