250 mln zł trafi do samorządów na Pomorzu w związku z budową morskich farm wiatrowych i atomu

W miniony piątek rząd przyjął projekt uchwały ustanawiający program, dzięki któremu w latach 2024-2028 do pomorskich samorządów trafi 250 mln zł. Środki te mają być przeznaczone na wsparcie lokalnych inwestycji w związku z budową elektrowni jądrowej oraz morskich farm wiatrowych.

,,Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim” ma na celu zwiększenie możliwości rozwoju województwa pomorskiego i podniesienie jakości życia jego mieszkańców.

Jak wyjaśnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), na terenie województwa pomorskiego planowana jest budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także budowa, przebudowa lub modernizacja linii oraz stacji elektroenergetycznych, których zadaniem będzie wyprowadzenie mocy z elektrowni jądrowej. Ponadto w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego – w rejonie m.in. Ławicy Słupskiej i Ławicy Środkowej rozwijane będą projekty morskich elektrowni wiatrowych, co również będzie wiązało się z koniecznością budowy, przebudowy lub modernizacji linii oraz stacji elektroenergetycznych służących wyprowadzeniu mocy z tych elektrowni.

W komunikacie KPRM poinformowała, że program skierowany dla województwa pomorskiego obejmie swoim zakresem wsparcie inwestycji powiatu: lęborskiego, puckiego, słupskiego oraz wejherowskiego, a także gmin: Choczewo, Gniewino, Krokowa, Lębork, Łęczyce, Łeba, Nowa Wieś Lęborska, Słupsk (gmina wiejska), Wicko, Wejherowo (gmina wiejska) i miasta Wejherowo w latach 2024-2028.

Program ma na celu poprawę dostępności transportowej, podniesienie jakości życia mieszkańców województwa pomorskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej województwa pomorskiego.

Nie tylko atom i offshore wind, ale również sieci

Jak informowaliśmy na offshorewindpoland.pl pod koniec listopada projekt uchwały został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wskazano w nim również, że oprócz elektrowni jądrowej oraz morskich farm wiatrowych na terenie województwa pomorskiego powstaną również obiekty takie jak stacje elektroenergetyczne (m.in. stacja elektroenergetyczna Krzemienica i Choczewo) oraz linie elektroenergetyczne najwyższych napięć (m.in. linia 400 kV od nowej stacji w rejonie Trójmiasta do nowej stacji w rejonie Konina czy dwie linie 400 kV od nowej stacji na obszarze Pomorza Gdańskiego do nowej stacji w rejonie Trójmiasta).

W projekcie uchwały założono limit wydatków z budżetu państwa na poziomie 250 mln zł w latach 2024-2028 na realizację inwestycji wspierających samorządy z województwa pomorskiego. W 2024 r. ma być to kwota do 70 mln zł, do 50 mln w 2025 r., do 40 mln zł w 2026 r. oraz do 40 i 50 mln odpowiednio w 2027 i 2028 r.

Za realizację programu ma być odpowiedzialny Wojewoda Pomorski, który będzie miał obowiązek organizacji naboru i weryfikacji wniosków o dofinansowanie składanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Źródło: KPRM

Zostaw komentarz

Strona główna » 250 mln zł trafi do samorządów na Pomorzu w związku z budową morskich farm wiatrowych i atomu