Ruszyło postępowanie ws. budowy infrastruktury wyprowadzającej moc z FEW Baltic II

Wojewoda Pomorski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi (infrastruktura towarzysząca), która będzie służyła wyprowadzeniu mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II.

Wniosek w sprawie w przedmiotowej sprawie złożył 5 marca br. niemiecki inwestor RWE. Inwestycja miałaby powstać na terenie gmin Ustka i Redzikowo.

Jak informowaliśmy na łamach offshorewindpoland.pl. 6 lutego 2024 r. Wojewoda Pomorski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej, a dokładniej lądowej stacji elektroenergetycznej 220/400 kV (LSE) wraz z infrastrukturą techniczną, wewnętrzną drogą dojazdową i zjazdem z terenu stacji, wprowadzenia linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi oraz niezbędną infrastrukturą na terenie LSE oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV pomiędzy LSE a stacją elektroenergetyczną Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. – SE Krzemienica.

Morska farma wiatrowa FEW Baltic II o mocy 350 MW to projekt realizowany w polskiej części Morza Bałtyckiego na obszarze ok. 41 km2, w odległości ponad 50 km od brzegu, na północ od Ustki. W 2021 r. Urząd Regulacji Energetyki przyznał projektowi prawo do pokrycia salda ujemnego podlegające zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

Źródło: Pomorski Urząd Wojewódzki

Zostaw komentarz

Strona główna » Ruszyło postępowanie ws. budowy infrastruktury wyprowadzającej moc z FEW Baltic II