Wojewoda Pomorski wydał decyzję dot. wodociągu dla stacji 400 kV Krzemienica

Wojewoda Pomorski wydał decyzję dotyczącą lokalizacji wodociągu wraz z przyłączem do stacji elektroenergetycznej 400 kV Krzemienica. Inwestycja objęta niniejszą decyzją dotyczy robót budowlanych niezbędnych dla realizacji budowy linii 400 kV Krzemienica – nacięcie linii Słupsk – Dunowo oraz linii 400 kV Krzemienica – nacięcie linii Słupsk – Żydowo Kierzkowo. Infrastruktura jest niezbędna do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych zlokalizowanych na Morzu Bałtyckim.

Jak czytamy, decyzja z 23 czerwca 2023 r. dotyczy ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia „Budowa wodociągu wraz z przyłączem do stacji elektroenergetycznej 400 kV Krzemienica”, stanowiącej część zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa linii 400 kV Krzemienica – nacięcie linii Słupsk – Dunowo” oraz „Budowa linii 400 kV Krzemienica – nacięcie linii Słupsk – Żydowo Kierzkowo”, na dz. nr: 246/3, 255, 256/1, 256/2 obr. Gać w gm. Słupsk.

W decyzji poinformowano, że w ramach inwestycji przewidziana jest budowa sieci wodociągowej
wraz z przyłączem doprowadzającym wodę do planowanej stacji elektroenergetycznej 400 kV
Krzemienica, który zostanie wpięty do istniejącego wodociągu gminnego. Elementami wodociągu
poza rurociągami będzie armatura odcinająca oraz hydranty przeciwpożarowe. Projektowany
wodociąg wraz z przyłączem będzie miał długość około 1050 m. W ramach inwestycji przewidziano również wycinkę drzew w niezbędnym zakresie oraz wykonanie oznakowania wodociągu. W granicach objętych decyzją nie występują zidentyfikowane stanowiska archeologiczne i zabytki
wpisane do rejestru lub ewidencji.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne w przypadku stacji Krzemienica pozyskały niezbędne decyzje administracyjne – decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia, decyzję lokalizacyjną i pozwolenie na budowę. Jeszcze w 2023 r. rozpoczną się pierwsze prace przygotowawcze na terenie przyszłej stacji. Generalny wykonawca, który obiekt w podstawowym zakresie wybuduje do lutego 2028 roku, zostanie wyłoniony w ramach postępowania przetargowego w IV kwartale 2023 r.

Energia ze stacji Krzemienica zostanie wyprowadzona dwiema krótkimi liniami 400 kV: KZE – SLK/ZDK i KZE-DUN/SLK. Dla pierwszej z tych linii (KZE – SLK/ZDK) pozyskano już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia i decyzję lokalizacyjną. Pozyskanie pozwolenia na budowę planowane jest w październiku 2023 r. W przypadku drugiej linii (KZE-DUN/SLK), inwestor dysponuje decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia, natomiast o decyzję lokalizacyjną wnioskować będzie w kwietniu 2023 r. – informują PSE. Budowa obu linii wchodzących do stacji Krzemienica rozpocznie się w II połowie 2026 r. i według przyjętych założeń potrwa do maja 2027 r. (L KZE-SLK/ZDK) oraz do listopada 2027 r. (L KZE-DUN/SLK).

Źródło: PUW Gdańsk/PSE

Zostaw komentarz

Strona główna » Wojewoda Pomorski wydał decyzję dot. wodociągu dla stacji 400 kV Krzemienica