RDOŚ zakończył zbieranie dowodów w sprawie budowy linii CWO-ZR

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku poinformował, że zakończył zbieranie dowodów w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii 400 kV Choczewo – Żarnowiec (CWO-ZRC). Prace budowlane rozpoczną się w 2024 r., a linia zostanie oddana do użytku na koniec 2025 r.

Dyrektor zawiadomił, że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych można zapoznać się z aktami sprawi i wypowiedzieć co do zebranych dowodów. Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia RDOŚ z 20 czerwca br.

Ponadto warto dodać, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, jako organ opiniujący w przedmiotowym postępowaniu, w piśmie z dnia 24.04.2023 r. uzgodnił realizację ww. przedsięwzięcia oraz określił warunki jego realizacji. Z kolei Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, jako organ opiniujący w przedmiotowym postępowaniu, w opinii z dnia 11.01.2023 r. oraz piśmie podtrzymującym ww. opinię z dnia 02.05.2023 r. uzgodnił realizację ww. przedsięwzięcia bez uwag.

Moc ze stacji elektroenergetycznej Choczewo (SE Choczewo) zostanie wyprowadzona w głąb kraju czterema liniami najwyższych napięć. Jako pierwsza powstanie linia CWO-ZRC o długości ponad 16 km, która zostanie poprowadzona z SE Choczewo w Osiekach Lęborskich w gminie Choczewo do SE Żarnowiec w gminie Krokowa. Swoim przebiegiem linia obejmie 3 gminy – Choczewo, Gniewino i Krokowa.

Zostaw komentarz

Strona główna » RDOŚ zakończył zbieranie dowodów w sprawie budowy linii CWO-ZR