Jest decyzja lokalizacyjna ws. infrastruktury wyprowadzającej moc z FEW BALTIC II

Wojewoda Pomorski wydał decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy pn.: „Budowa linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi oraz niezbędną infrastrukturą stanowiącej wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II.

Decyzja została wydana po rozpatrzeniu wniosku (z dnia 27 października 2023 r.) RWE Offshore Wind Poland Sp. z o.o., reprezentowanej przez Adama Grabowskiego ze SPIE Elbud Gdańsk. Lokalizację infrastruktury ustalono na działkach ewidencyjnych:

  • w gminie Ustka, obręb Lędowo: 363, 95/4, 122/3, 121/3, 359, 120/3, 121/5, 120/1, 135/1, 119/6, 119/7, 211/1, 145, 152, 146, 135/5, 157, 156, 155/2, 155/1, 154, 153/3, 26/1, 179, 180, 184, 190, 64, 189, 196, 197, 199/1, 199/2, 200/4, 200/1, 116/1, 367, 93, 65, 94, 95, 96/1, 97/6, 96/2, 107, 108/2, 110, 111/3, 114,
  • w gminie Ustka, obręb Duninowo PGR: 82, 40, 34/3,
  • w gminie Ustka, obręb Duninowo: 345/1, 1/1, 1/2, 352, 145/1,
  • w gminie Ustka, obręb Starkowo: 598, 438/1, 596, 438/2, 599, 463/2, 600, 601, 464/1, 464/2, 607/2, 427/3, 427/6, 620, 427/9, 427/8, 621/5, 179/1, 525, 183/2, 183/3, 183/4, 415, 277, 279, 280, 285, 560, 286, 293, 292/1, 562, 307, 308, 565, 564, 309, 566, 310, 567, 321, 333/13, 314/5, 569, 334/1, 333/16, 333/7, 336, 333/9, 333/8, 351/6, 351/8, 333/14, 351/9, 351/10, 357/1, 357/2,
  • w gminie Redzikowo, obręb Krzemienica: 95, 96, 97, 101, 103, 102, 86, 43, 50, 51/4, 52/1, 53, 54/1, 52/5, 52/6, 49, 17, 14/2, 352/1, 13, 12, 11/2, 11/1, 10, 9/2, 8, 9/1, 2/2, 2/1, 4/1, 5, 3/5,
  • w gminie Redzikowo, obręb Swołowo: 227/2, 227/3, 228, 226, 204, 214, 203, 188, 205, 202, 184, 183, 182/2,
  • w gminie Redzikowo*, obręb Gać: 224, 100/1, 98, 101/1, 216, 82, 83, 211/3, 50/3, 259, 40, 41, 202, 25, 204, 26, 237, 27, 255, 246/4

Warto podkreślić, że Gmina Słupsk z dniem 1 stycznia 2024 r. zmieniła nazwę na Gmina Redzikowo.

Podmorską linię kablową stanowić będzie trójżyłowy kabel prądu przemiennego najwyższego napięcia HVAC. Kabel wyposażony będzie w zintegrowane łącza światłowodowe, które umożliwią transmisję danych, a także kontrolę temperatury kabla. Jak czytamy w decyzji, przejście podmorskiej linii kablowej przez linię brzegu zostanie wykonane w technologii bezwykopowej. Długość odcinka wykonanego metodą bezwykopową dla linii podmorskiej wyniesie około 1200 m. Odcinek ten swoje zakończenie będzie miał w rejonie mufy morsko-lądowej. Za zakończeniem rury osłonowej w miejscu zlokalizowania mufy morsko-lądowej kabel podmorski zostanie pozbawiony opancerzenia i zostaną wydzielone poszczególne jednożyłowe kable i kable światłowodowe.

Od mufy morsko-lądowej planowane przedsięwzięcie polega na ułożeniu 3 jednożyłowych kabli
przesyłowych najwyższego napięcia prądu przemiennego o napięciu znamionowym 220 kV oraz
niezależnych kabli światłowodowych.

Ww. linia kablowa części lądowej zostanie poprowadzona w kierunku południowym przez tereny
gminy Ustka oraz gminy Redzikowo. Linia kablowa 220 kV wraz z traktami światłowodowymi
oraz infrastrukturą towarzyszącą zostanie zakończona w projektowanej stacji abonenckiej
220/400 kV, zlokalizowanej przy granicy projektowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne
S.A. stacji elektroenergetycznej 400 kV Krzemienica, na terenie Gminy Redzikowo.

Decyzją objęty jest jedynie fragment ww. przedsięwzięcia polegający na budowie lądowej linii kablowej 220 kV wraz z towarzysząca infrastrukturą, oraz niewielkiego fragmentu linii kablowej podmorskiej (na działkach ewidencyjnych nr: 363, 95/4, 122/3, w obrębie Lędowo, w gminie Ustka).

Zostaw komentarz

Strona główna » Jest decyzja lokalizacyjna ws. infrastruktury wyprowadzającej moc z FEW BALTIC II