MFW Baltica 2 z pozwoleniem na budowę morskiej infrastruktury przyłączeniowej

7 grudnia 2023 r. Wojewoda Pomorski zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz wydał pozwolenie na budowę infrastruktury przyłączeniowej dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej i morza terytorialnego. Projekt jest realizowany przez PGE Polską Grupę Energetyczną oraz duńską spółkę Ørsted.

Jak wskazano w decyzji, sprawa dotyczy strategicznej inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzania mocy pn.: „Budowa infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica 2 (zespół urządzeń służących do wyprowadzania mocy) na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej i morza terytorialnego.”

Wniosek został złożony w dniu 24.04.2023 r. przez inwestora: Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 Sp. z o.o., reprezentowanego przez pełnomocnika Ewelinę Godlejewską.

30 listopada 2023 r. Wojewoda Pomorski w decyzji nr 181/2023/AŁS zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz wydał pozwolenie na budowę.

Obecnie Grupa PGE przygotowuje się do budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3,4 GW. Projekt MFW Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW i MFW Baltica 3 o mocy ok. 1 GW składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica, która ma rozpocząć produkcję energii elektrycznej jeszcze w tej dekadzie. PGE realizuje ten projekt we współpracy z Ørsted. Jak zapowiadają przedstawiciele koncernu ostateczna decyzja inwestycyjna (FID) w sprawie morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 zostanie podjęta najpóźniej w drugim kwartale 2024 r. 

Niezależnie od MFW Baltica, Grupa PGE przygotowuje się do budowy projektu MFW Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW. Ta farma wiatrowa przewidziana jest do oddania do eksploatacji po 2030 r.

Zostaw komentarz

Strona główna » MFW Baltica 2 z pozwoleniem na budowę morskiej infrastruktury przyłączeniowej