Regulamin


Regulamin Serwisu Informacyjnego OffshoreWindPoland.pl

1. Cel i Zakres Serwisu:

1.1. Serwis informacyjny OffshoreWindPoland.pl ma na celu dostarczanie użytkownikom rzetelnych informacji na temat technologii, rozwoju projektów oraz aktualnych wydarzeń związanych z rozwojem branży morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oraz w regionie Morza Bałtyckiego.

1.2. Treści publikowane na stronie mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie stanowią natomiast porady inwestycyjnej ani zachęty do podejmowania konkretnych działań.

2. Prawa Autorskie:

2.1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie są chronione prawem autorskim i są własnością serwisu informacyjnego, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

2.2. Kopiowanie, reprodukowanie, dystrybuowanie lub modyfikowanie treści bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione pod rygorem sankcji prawnych.

3. Aktualność Informacji:

3.1. Informacje zamieszczone na stronie są aktualne na dzień publikacji i mogą ulec zmianie w związku z dynamicznym rozwojem technologii i projektów w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej.

3.2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z decyzji podjętych na podstawie przestarzałych lub niekompletnych informacji.

4. Odpowiedzialność Redakcji:

4.1. Redakcja serwisu podejmuje wszelkie starania w celu zapewnienia rzetelności i kompletności publikowanych treści.

4.2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z działań podjętych na podstawie informacji zawartych na stronie.

5. Zastrzeżenia dotyczące Decyzji Inwestycyjnych:

5.1. Użytkownicy są informowani, że treści zamieszczone na stronie nie stanowią porady inwestycyjnej ani rekomendacji inwestycyjnej.

5.2. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane na własną odpowiedzialność użytkownika, po konsultacji z odpowiednimi specjalistami.

6. Komunikacja i Kontakt:

6.1. Serwis zachęca do dzielenia się opiniami i feedbackiem. Wszelkie uwagi dotyczące treści mogą być przesyłane na adres e-mail udostępniony na stronie.

6.2. Redakcja zastrzega sobie prawo do moderacji i usuwania nieodpowiednich treści przesyłanych przez użytkowników.

7. Postanowienia Końcowe:

7.1. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

7.2. Regulamin może ulec zmianie, a wszelkie zmiany będą publikowane na stronie.

7.3. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących regulaminu, użytkownicy są zobowiązani skontaktować się z redakcją.

Strona główna » Regulamin