Jest decyzja środowiskowa dla infrastruktury przyłączeniowej MFW Bałtyk II i III

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla infrastruktury przyłączeniowej morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III, projektów realizowanych wspólnie przez polską firmę Polenergia oraz norweską spółkę Equinor. Inwestorzy informują, że realizacja budowy infrastruktury została zaplanowana tak, aby zminimalizować wpływ inwestycji na środowisko i życie lokalnych społeczności. Prace na morzu, w tym instalacja kabli wewnętrznych i morskich kabli eksportowych, rozpoczną się w 2026 roku.

Michał Jerzy Kołodziejczyk, prezes zarządu Equinor w Polsce, podkreśla w komentarzu, że wydana decyzja przybliża inwestorów do ostatecznej decyzji inwestycyjnej.

-Decyzja środowiskowa otwiera naszym projektom drogę do kontynuacji procesu inwestycyjnego, w tym do uzyskania pozwoleń na budowę. Sprawne przejście od etapu planowania projektów Bałtyk II i III do etapu ich rozwoju to jeden z niezbędnych warunków powodzenia transformacji energetycznej w Polsce – mówi Kołodziejczyk.

Postępowanie poprzedzone było kompleksowymi i szczegółowymi badaniami, na podstawie których powstał raport odziaływania na środowisko.

Obie farmy wiatrowe o łącznej mocy 1440 MW znajdować się będą w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, w odległości ok. 37 i 22 km od linii brzegowej na wysokości Ustki oraz Łeby. Infrastruktura przyłączeniowa będzie zlokalizowana na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz na lądzie, na terenie gmin Ustka i Słupsk.

Linie kablowe wyprowadzające moc przebiegać będą przez miejscowości Lędowo, Duninowo PGR, Pęplino, Bruskowo Leśnictwo, Bruskowo Małe, Bruskowo Wielkie, Wielichowo. Miejscem przyłączenia obu morskich farm wiatrowych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) będzie istniejąca stacja Polskich Sieci Elektroenergetycznych Słupsk-Wierzbięcino.

Technologia bezwykopowa

Marta Porzuczek, dyrektorka działu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w Grupie Polenergia wskazała, że realizacja budowy infrastruktury została zaplanowana tak, aby zminimalizować wpływ inwestycji na środowisko i życie lokalnych społeczności.

– Zastosowanie technologii bezwykopowej pozwala na połączenie morskiej i lądowej infrastruktury elektroenergetycznej przy jednoczesnym zachowaniu walorów środowiskowych i krajobrazowych polskiego wybrzeża – mówi Porzuczek.

Prace na morzu, w tym instalacja kabli wewnętrznych i morskich kabli eksportowych, rozpoczną się w 2026 roku. Kable wewnętrzne o łącznej długości do 200 kilometrów i napięciu 66 kV, połączą turbiny każdej z farm i morskie stacje elektroenergetyczne.

Z kolei czterema kablami eksportowymi o łącznej długości 256 kilometrów popłynie prąd o napięciu 220kV z morskich stacji elektroenergetycznych do stacji lądowych. Kable będą położone na dnie morskim i zakopane, a wyjście morskich kabli eksportowych na ląd zostanie zrealizowane metodą bezwykopową, czyli pod powierzchnią ziemi, bez ingerencji w strefę brzegową, w tym plażę.

Dla infrastruktury przyłączeniowej projektów morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III Equinor
i Polenergia otrzymały decyzją środowiskową już w 2019 roku. Inwestorzy wnioskowali o wydanie nowej decyzji środowiskowej ze względu na zmiany niektórych elementów lądowej części inwestycji,
m.in. lokalizacji wyjścia linii kablowych z morza na ląd.

Pierwsza energia z morskich farm wiatrowych Bałtyk II i Bałtyk III, o łącznej mocy 1440 MW, popłynie
już w 2027 roku. Komercyjny etap ich użytkowania jest zaplanowany rok później. 

W kolejnej fazie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej powstanie farma wiatrowa Bałtyk I o mocy do 1560 MW, oddalona od brzegu o około 80 km.

Projekty realizowane wspólnie przez Equinor i Polenergię stanowią ważną część polskiej transformacji energetycznej, w ramach której w polskich obszarach morskich do 2040 roku może powstać 18 GW mocy z morskiej energetyki wiatrowej.

Zostaw komentarz

Strona główna » Jest decyzja środowiskowa dla infrastruktury przyłączeniowej MFW Bałtyk II i III