Kontakt

Offshorewindpoland.pl

Redaktor naczelny – Patrycja Rapacka prapacka@offshorewindpoland.pl

Sprawy redakcyjne oraz treści redakcja@offshorewindpoland.pl

Reklama w portalu, wydarzenia, patronaty medialne marketing@offshorewindpoland.pl

Wydawca:

BlueGreen Content Studio
ul. Aleksandra Fleminga 43/11
03-176 Warszawa