Rusza postępowania administracyjne dot. zespołu urządzeń do wyprowadzenia mocy z Baltic Power

14 sierpnia br. wojewoda pomorski poinformował o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji wojewody dot. lokalizacji zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej Baltic Power.

Na wniosek spółki Baltic Power, reprezentowanej przez Panią Magdalenę Jabłonowską, z dnia 13 lipca 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody
Pomorskiego
nr WI-III.747.1.43.2022.AM, z dnia 10 listopada 2022 r., o ustaleniu lokalizacji
inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy pn.: „Przyłącze Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”, na działkach ewidencyjnych nr: 17/134, 17/133, 17/136, 21 i 25/5 obręb 0016 Kierzkowo w gminie Choczewo. Teraz strony mogą zgłaszać ewentualne wnioski i uwagi.

Zostaw komentarz

Strona główna » Rusza postępowania administracyjne dot. zespołu urządzeń do wyprowadzenia mocy z Baltic Power