Fingrid analizuje możliwości przyłączenia MFW do systemu elektroenergetycznego

Fingrid, operator sieci przesyłowej w Finlandii, rozpoczął prace nad analizą, która ma pozwolić na wstępne określenie możliwych punktów przyłączenia morskich farm wiatrowych z siecią lądową. Wyniki badań zostaną zaprezentowane w 2024 r.

Jak wskazuje operator, jest to odpowiedź na gwałtowny wzrost zainteresowania budową morskich farm wiatrowych w Finlandii. Do połowy października 2023 r. Fingrid otrzymał wstępne zapytania o możliwość przyłączenia morskich farm wiatrowych o łącznej mocy blisko 90 GW. Planowane projekty są zlokalizowane w fińskich wodach terytorialnych, wyłącznej strefie ekonomicznej oraz na wodach terytorialnych Wysp Alandzkich. Ze względu na kwestie związane z obronnością państwa, jako pożądane lokalizacje inwestycji są wskazywane obszary na zachód od Finlandii i na północ od Wysp Alandzkich. Według Fingrid obszary wnioskowanych projektów w pewnym stopniu się pokrywają.

Operator podkreśla, że moc poszczególnych farm wiatrowych jest o wiele większa od projektów, jakie dotąd były rozwijane w Finlandii. W związku z tym ich przyłączenie wymaga odpowiednich rozwiązań infrastrukturalnych i przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań systemowych. W ocenie operatora rodzi to pewne wyzwanie ze względu na niepewność co do tego, jak będzie kształtowało się zużycie i produkcja energii elektrycznej i jaka będzie lokalizacja źródeł wytwórczych. Jak wskazuje operator, jeśli zużycie energii elektrycznej będzie koncentrować się bardziej na zachodnim wybrzeżu zamiast południowych regionach Finlandii, ograniczy to potrzeby inwestycyjne związane z podłączeniem morskiej energetyki wiatrowej do głównej sieci. Z drugiej strony, jeśli oczekuje się, że energia elektryczna wytwarzana przez morskie elektrownie wiatrowe będzie przesyłana do południowej Finlandii, konieczne będzie zbudowanie kilku dodatkowych linii 400 kV oprócz wcześniej planowanych połączeń wskazanych w planie rozwoju sieci.

Fingrid rozpoczął badanie mające na celu określenie możliwych głównych punktów przyłączenia do sieci i mocy przyłączeniowych dla projektów morskiej energetyki wiatrowej, a także wstępnych harmonogramów realizacji połączeń w obecnej i przyszłej dekadzie. W wyniku badania zidentyfikowane zostaną główne inwestycje sieciowe, które prawdopodobnie będą niezbędne do przyłączenia instalacji offshore wind. Przy czym, na tym etapie Fingrid nie podejmie jeszcze decyzji w sprawie realizacji tych inwestycji sieciowych ani w sprawie rezerwacji mocy przyłączeniowej dla projektów morskiej energetyki wiatrowej. Według zapowiedzi analiza ma zostać zakończona do lata 2024 r.

Zgodnie z obecną praktyką, moc przyłączeniowa do sieci jest rezerwowana dla indywidualnego projektu na podstawie umowy przyłączeniowej, która wymaga, aby inwestor posiadał niezbędne pozwolenia na budowę. Fingrid jak dotąd nie posiada jeszcze żadnych umów przyłączeniowych morskich farm wiatrowych. Zanim zostaną uzgodnione warunki przyłączenia w umowie przyłączeniowej, plany projektów dotyczące punktów przyłączenia i infrastruktury przyłączeniowej muszą być procedowane jako wstępne.

Fingrid rozważa również obecnie możliwości opracowania praktyk rezerwacji mocy przyłączeniowej. Deweloperzy zarówno dużych projektów w moce wytwórcze, jak i mniejszych podkreślili potrzebę uzyskania zapewnia dostępu do głównych połączeń sieciowych na wcześniejszym etapie niż obecna praktyka, co umożliwi planowanie i realizację inwestycji w sektorze morskiej energetyki wiatrowej.

Zostaw komentarz

Strona główna » Fingrid analizuje możliwości przyłączenia MFW do systemu elektroenergetycznego