RDOŚ zebrał materiał niezbędny do wydania DŚU dla infrastruktury przyłączeniowej FEW Baltic II

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku poinformował, że zebrał już niezbędny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla infrastruktury przyłączeniowej morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II, projektu realizowanego przez RWE. Teraz każdy ma możliwość zapoznania się z dokumentami do 6 sierpnia br.

Postępowanie jest prowadzone na wniosek inwestora RWE Offshore Wind Poland sp. z o.o. (wcześniej Baltic Trade and Invest Sp. z o.o.) reprezentowanego przez p. Klaudynę Świstun. Wniosek z dnia 8 lutego 2022 r. dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Infrastruktury Przyłączeniowej FEW BALTIC II”, zlokalizowanego na obszarze morskim Rzeczypospolitej Polski – w wyłącznej strefie ekonomicznej, w morzu terytorialnym i w morskich wodach wewnętrznych oraz na lądzie – na obszarze gmin Ustka i Słupsk (obręby: Lędowo, Zalesin, Duninowo PGR, Duninowo, Starkowo, gmina Słupsk, obręby: Krzemienica, Swołowo, Gać).

W maju informowaliśmy, że RDOŚ zawiadomił o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydania DUŚ.

Zebrany materiał dowodowy jest dostępny do publicznej oceny w terminie od dnia 07 lipca 2023 r. do dnia 06 sierpnia 2023 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, przy ul. Chmielnej 54/57. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej.

Organami właściwymi do wydania uzgodnienia są Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni oraz Komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Gdyni.

Po 6 sierpnia br. zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Zmieniony harmonogram

W połowie czerwca br. RWE poinformował, że harmonogram projektu F.E.W. Baltic II został zrewidowany ze względu na czynniki makroekonomiczne. Projekt zostanie oddany do użytku przed końcem tej dekady. W ramach realizacji inwestycji o mocy 350 MW osiągnięto już ważne kamienie milowe. W 2021 r. Urząd Regulacji Energetyki przyznał prawo do pokrycia salda ujemnego podlegające zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. Badania dna morskiego zostały pomyślnie zakończone, gdzie zarówno badania geofizyczne jak i wstępne badania geotechniczne zostały wykonane przez polskich wykonawców. Projekt otrzymał decyzję środowiskową dla obszaru morskiej farmy wiatrowej i jest na zaawansowanym etapie procesu uzyskiwania pozostałych niezbędnych decyzji i pozwoleń administracyjnych – informował inwestor.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy OffshoreWindPoland.pl

Zostaw komentarz

Strona główna » RDOŚ zebrał materiał niezbędny do wydania DŚU dla infrastruktury przyłączeniowej FEW Baltic II