Wojewoda pomorski wszczął postępowanie dot. infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica 3

Wojewoda Pomorski poinformował 16 sierpnia br., że wszczął postępowanie dotyczące budowy infrastruktury przyłączeniowej dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 3, a dokładniej zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy – przyłącza telekomunikacyjnego od stacji elektroenergetycznej Choczewo do linii FW Lotnisko-stacja elektroenergetyczna Żarnowiec.

Postępowanie jest prowadzone na wniosek spółki Elektrownia Wiatrowa Baltica 3 sp. z o.o., reprezentowanej przez Beatę Musiał, z dnia 12 lipca 2023 r. Wynikiem postępowania będzie decyzja wojewody pomorskiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. „Budowa infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica-3 (zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy)” – przyłącza telekomunikacyjne od SE Choczewo do Linii FW Lotnisko – SE Żarnowiec, na działkach ewidencyjnych nr: 25/5 (KW GD1W/00134432/2), 25/6 (KW GD1W/00107172/3) obręb Kierzkowo oraz 104 (KW GD1W/00102978/8) i 105/4 (KW GD1W/00137087/9) obręb Lublewo, w gminie Choczewo”.

Wojewoda poinformował strony postępowania, że mogą składać wnioski, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej sprawy, a przed wydaniem decyzji mogą się wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

MFW Baltica 3 to jeden z etapów realizacji projektu Morskiej Farm Wiatrowej Baltica, w którym inwestorami są PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Ørsted. Zgodnie z harmonogramem uruchomienie obu etapów projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, czyli Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW i Baltica 3 o mocy ok. 1 GW nastąpi jeszcze w tej dekadzie. Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne (PSzW), decyzje środowiskowe, umowy z Operatorem Sieci Przesyłowej na przyłączenie do sieci, pozwolenia na ułożenie i utrzymanie kabli (PUUK), a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD) i decyzje o indywidualnym poziomie wsparcia wydane przez Komisję Europejską i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

Zostaw komentarz

Strona główna » Wojewoda pomorski wszczął postępowanie dot. infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica 3