FEW Baltic II z decyzją lokalizacyjną dla morskiej infrastruktury przyłączeniowej

26 lutego 2024 r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję lokalizacyjną dla morskiej infrastruktury przyłączeniowej farmy wiatrowej FEW Baltic II, realizowanej przez niemieckiego inwestora RWE.

Wniosek w sprawie wydania decyzji RWE złożyło 23 października 2023 r. Inwestycja dotyczy budowy infrastruktury przyłączeniowej FEW BALTIC II w zakresie części morskiej, na terenie wyłącznej strefy ekonomicznej, morza terytorialnego, morskich wód wewnętrznych (w tym na działce ewidencyjnej nr 394 obręb Lędowo) oraz na działkach nr 95/5, 95/7, 95/8, 408 obręb Lędowo oraz 96/6 obręb Zalesin”, w gminie Ustka.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie podmorskiego kabla elektroenergetycznego, który będzie służył do przesyłu energii elektrycznej z morskiej stacji elektroenergetycznej do tzw. mufymorsko-lądowej (połączenie kabla podmorskiego z kablem lądowym), zlokalizowanej na lądzie, około 500 m od brzegu morskiego.

Infrastrukturę przyłączeniową na odcinku morskim stanowić będzie trójżyłowy kabel prądu przemiennego najwyższego napięcia HVAC. Kabel wyposażony będzie w zintegrowane łącza światłowodowe, które umożliwią transmisję danych, a także kontrolę temperatury kabla.

Ponadto, jak wskazał Wojewoda, w decyzji zgodnie z wydanymi dla projektu FEW Baltic II decyzjami oraz w nawiązaniu do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w sytuacji gdy na podstawie zatwierdzonych przez właściwe organy administracji publicznej ekspertyz wynikać będzie konieczność transmisji wytypowanych danych z urządzeń zainstalowanych na morskiej farmie wiatrowej, to będą one przesłane do organów administracji morskiej, Służby SAR, jednostek organizacyjnych podlegających Ministrowi Obrony Narodowej oraz ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Linia elektroenergetyczna na obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej, a także większości obszaru morza terytorialnego zostanie poprowadzona pod dnem morskim lub na powierzchni dna morskiego (0-2m – możliwe zwiększenie głębokości zakopania na niektórych obszarach np. przecięcie tras żeglugowych, obszar poligonu wojskowego) . Długość korytarza przesyłowego w części morskiej wyniesie około 71 km.

Przejście linii kablowej przez linię brzegu zostanie wykonane w technologii bezwykopowej. Długość odcinka wykonanego metodą bezwykopową to około 1200 m, głębokość posadowienia kabla będzie zależała od warunków gruntowych. Wyjście kabla na ląd zlokalizowane będzie poza granicami decyzji wojewody z dnia 26 lutego. W strefie brzegowej kabel zostanie ułożony metodą bezwykopową (HDD lub Direct Pipe) (do 50m przy przejściu bezwykopowym strefy brzegowej). Przewiert wykonywany będzie z lądu, z terenu tzw. mufy morsko-lądowej, wyjście przewiertu w morzu wystąpi w miejscu, w którym głębokość dna wynosi około 5 m. Mufa morsko-lądowa znajdować się będzie na lądzie w odległości około 500 m od brzegu morskiego.

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia Wojewoda Pomorski wydał decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji budowy linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi oraz niezbędną infrastrukturą stanowiącej wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II.

FEW Baltic II

Morska farma wiatrowa F.E.W Baltic II o mocy 350 MW to projekt realizowany w polskiej części Morza Bałtyckiego na obszarze ok. 41 km2, w odległości ponad 50 km od brzegu, na północ od Ustki. Projekt w całości realizowany jest przez RWE. W 2021 r. Urząd Regulacji Energetyki przyznał projektowi prawo do pokrycia salda ujemnego podlegające zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

Badania dna morskiego zostały zakończone – zarówno badania geofizyczne, jak i wstępne badania geotechniczne zostały przeprowadzone przez polskich wykonawców.

Zostaw komentarz

Strona główna » FEW Baltic II z decyzją lokalizacyjną dla morskiej infrastruktury przyłączeniowej