Coraz bliżej decyzji środowiskowej dla infrastruktury przesyłowej BC-Wind

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ) poinformowała, że na wniosek spółki C-Wind Polska Sp. z o.o. z dnia 31.08.2021 r. prowadzone jest postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej z Morskiej Farmy Wiatrowej BC-Wind do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”. Decyzja w sprawie zostanie wydana po 12 marca 2024 r.

Dostępny jest już materiał dowodowy w sprawie (do publicznego wglądu 12 lutego 2024 r. do dnia 12 marca 2024 r.). Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie. Organem właściwym do wydania decyzji jest RDOŚ w Gdańsku.

Jak wynika z obwieszczenia RDOŚ, infrastruktura przesyłowa ma być zlokalizowana w wyłącznej strefie ekonomicznej, w morzu terytorialnym i w morskich wodach wewnętrznych oraz na lądzie – na obszarze gminy Choczewo (powiat wejherowski).

Postępowanie ruszyło w 2023 r., o czym informowaliśmy TUTAJ.

Organami właściwymi do wydania uzgodnienia w przedmiotowym postępowaniu są Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni. W sierpniu 2023 r. RDOŚ wystąpił o wydanie opinii.

Jak informowaliśmy na łamach offshorewindpoland.pl, pod koniec stycznia 2024 r. ruszyły badania gruntowe wzdłuż trasy kabla lądowego, który będzie łączył morską farmę wiatrową BC-Wind ze stacją elektroenergetyczną w gminie Choczewo. Za realizację badań odpowiada Remea.

BC-Wind jest morską farmą wiatrową zlokalizowaną około 23 kilometrów na północ od brzegu, na wysokości gmin Krokowa i Choczewo w województwie pomorskim. Farma o mocy do 500 MW ma rozpocząć działalność komercyjnej farmy wiatrowej BC-Wind w 2027 r. W komentarzu dla offshorewindpoland.pl Kacper Kostrzewa, dyrektor projektu BC-Wind w spółce Ocean Winds, zapowiedział, że w 2024 r. spółka zamierza zakończyć kontraktację kluczowych dostawców komponentów morskiej farmy wiatrowej oraz podjęcie tzw. finalnej decyzji inwestycyjnej (FID).

Zostaw komentarz

Strona główna » Coraz bliżej decyzji środowiskowej dla infrastruktury przesyłowej BC-Wind