Łukaszewska-Trzeciakowska pokieruje ministerstwem klimatu i środowiska, a Gajadhur resortem infrastruktury

Wczoraj prezydent Andrzej Duda powołał nową Radę Ministrów. Anna Łukaszewska-Trzeciakowska została nowym ministrem klimatu i środowiska, a Alvin Gajadhur ministrem infrastruktury. Są to jedne z kluczowych resortów dla rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Łukaszewska-Trzeciakowska, która od czerwca pełniła funkcję sekretarza stanu i pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, zastąpiła na stanowisku dotychczasową szefową resortu klimatu i środowiska Annę Moskwę, którą kierowała nim od 26 października 2021 r. Przypomnijmy, że w trakcie kadencji ustępującej minister m.in. zwiększono z 5 do 12 GW moc w aukcjach dla morskich farm wiatrowych. W efekcie w perspektywie moc zainstalowana w offshore wind wzrośnie z 11 do 18 GW. Minister Trzeciakowska-Łukaszewska posiada doświadczenie w pracy sektorze offshore wind.  W 2021 r. pracowała w spółkach Grupy Kapitałowej Orlen. Była Prezesem Zarządów Baltic Power i Orlen Neptun, gdzie odpowiadała za rozwój polskich oraz zagranicznych projektów morskiej energetyki wiatrowej. Od lipca 2022 do czerwca 2023 r, Łukaszewska-Trzeciakowska pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Z kolei nowym ministrem infrastruktury został Alvina Gajadhur, dotychczasowy Główny Inspektor Transportu Drogowego, który na stanowisku zastąpił Andrzeja Adamczyka. Sprawował on urząd nieprzerwanie od 16 listopada 2015 r. W trakcie kadencji Adamczyka m.in. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych wskazującą Port Gdańsk jako miejsce, gdzie ma powstać baza instalacyjna, a także zakończono postępowania rozstrzygających, które dotyczą nowych obszarów przeznaczonych pod rozwój morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim w ramach II fazy systemu wsparcia.

Zostaw komentarz

Strona główna » Łukaszewska-Trzeciakowska pokieruje ministerstwem klimatu i środowiska, a Gajadhur resortem infrastruktury