Adam Gibourge-Czetwertyński nowym pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej

Adam Gibourge-Czetwertyński został nowym pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. W poniedziałek w imieniu premiera powołanie wręczyła Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, minister klimatu i środowiska, dotychczasowy pełnomocnik. 

Jak podkreślono w komunikacie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, bezpieczeństwo wymaga ciągłości na stanowisku pełnomocnika.

Adam Gibourge-Czetwertyński, od listopada 2019 r. pełni funkcję wiceministra klimatu i środowiska. W latach 2015-2018, kierował referatem ds. Środowiska w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, w którym negocjował w grupach roboczych Rady projekty legislacji w obszarze środowiska i klimatu. W 2018 r. pełnił rolę głównego negocjatora polskiej Prezydencji COP24 w Katowicach, przygotowując pakiet decyzji wdrażających Porozumienie Paryskie, tzw. Katowice Rulebook. Od 2019 r. ponownie kierował referatem ds. Środowiska w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE.

Gibourge-Czetwertyński jest trzecim w historii pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. Wcześniej tę funkcję sprawowali Piotr Naimski, patron gazociągu Baltic Pipe, który ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, oraz Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, która 27 listopada została powołana na stanowisko ministra klimatu i środowiska.

Jak informowaliśmy na łamach offshorewindpoland.pl, w ubiegłym tygodniu pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Zgodnie z nim funkcję tę mogłaby pełnić osoba w randze sekretarza albo podsekretarza stanu w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw energii. Rozporządzenie zostało opublikowane 1 grudnia.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zostaw komentarz

Strona główna » Adam Gibourge-Czetwertyński nowym pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej