Infrastruktura przesyłowa, fot. Pixabay

Okiem prawnika: Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Cała niemal polska energetyka oczekuje powołania nowego Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Zgodnie z zapowiedziami, już niedługo mamy poznać nazwisko osoby, która obejmie te stanowisko. Tymczasem warto sobie przypomnieć, czym jest ten urząd i jakie ma zadania – pisze mecenas Oliwia Radlak, radca prawny z Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni Sp.p.

Więcej
AdobeStock/OffshoreWindPoland.pl

Okiem prawnika: osłony socjalne jako narzędzie transformacji energetycznej

Kilka miesięcy temu, 17 sierpnia 2023 r., uchwalona została ustawa o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego. Ustawa realizuje postanowienia Umowy Społecznej zawartej w grudniu 2022 r. pomiędzy Rządem RP a przedstawicielami spółek i załóg energetycznych i górniczych. Warto o niej wspomnieć z uwagi na cel regulacji i przyjęte w niej rozwiązania – pisze Karol Sienkiewicz, radca prawny z Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni Sp.p., w komentarzu w ramach cyklu „Okiem Prawnika„

Więcej
Morska farma wiatrowa

Okiem prawnika: czy polskie morze z MFW będzie tak samo piękne?

Polskie morze przyciąga co roku tysiące turystów. Nic więc dziwnego, że wielu z nich zastanawia się czy polskie morze zachowa walory wizualne po wybudowaniu MFW, czy też stanie się fabryką do produkcji wiatru. Czy bolączki turystów są uzasadnione? – zastanawia się mecenas Oliwia Radlak, radca prawny z Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni Sp.p.

Więcej
fot. Adobestock

Okiem prawnika: nabycie udziałów Portu Północnego

Na początku października Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało o ważnej dla polskich portów transakcji „repolonizacyjnej”. Otóż katowicka spółka Węglokoks S.A. nabyła od belgijskiego podmiotu nieco ponad 80% udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Przeładunkowo – Składowego „Port Północny” Sp. z o.o. w Gdańsku. Transakcja ta może być dobrym pretekstem do przypomnienia stosunkowo nowych zasad nabywania takich udziałów. Zasady te służyć miały właśnie tzw. repolonizacji – pisze Karol Sienkiewicz, radca prawny z Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni Sp.p., w komentarzu w ramach cyklu „Okiem Prawnika„

Więcej
OZE, prawo, inowacje, fot. AdobeStock

Okiem prawnika: koncesja, czyli ustalenie lokalizacji farm wiatrowych Orlenu

Kilka dni temu pojawiła się informacja o uzyskaniu przez Grupę Orlen pięciu nowych, ostatecznych koncesji na budowę farm wiatrowych na Bałtyku. Czy naprawdę są to „koncesje” i co taka decyzja oznacza? Wyjaśnia Karol Sienkiewicz, radca prawny z Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni Sp.p., w komentarzu w ramach cyklu „Okiem Prawnika„.

Więcej
Morze Bałtyckie, fot. Pixabay

Okiem prawnika: Wpływ obszarów Natura 2000 na MFW

Budowa morskich farm wiatrowych to jeden z elementów ograniczania zanieczyszczeń i ochrony środowiska. Mimo to wielu zastanawia się jaki wpływ będą miały morskie farmy wiatrowe na środowisko. Rzadko kto zadaje pytanie przeciwne tj. jak przepisy środowiskowe wpłyną na inwestycje, czy mogą je utrudnić lub wręcz uniemożliwić? Zastanawia się mecenas Oliwia Radlak, radca prawny z Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni Sp.p.

Więcej
Energetyka wiatrowa, fot. Adobe Stock

Okiem prawnika: KUKE jako krajowy gracz na rynku ubezpieczeń w branży OZE

Jednym z zadań, które stoją przed polskim prawodawcą, jest tworzenie ram prawnych służących transformacji energetycznej Polski. Z tego powodu w ostatnich miesiącach mamy do czynienia z tak znaczną ilością ustaw dotyczących – w różnym stopniu – właśnie tematyki energetycznej. Do tej grupy można zaliczyć także część rozwiązań przewidzianych w uchwalonej 13 lipca 2023 r. ustawie o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw. Cele ustawy przybliża Karol Sienkiewicz, radca prawny z Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni Sp.p.

Więcej
fot. Pexels

Okiem prawnika: Rękojmia prawidłowego działania jako przesłanka udzielenia koncesji

W branży energetycznej nie powinno być miejsca dla podmiotów przypadkowych czy nierzetelnych. Podstawową instytucją, która ma stanowić „sito oddzielające ziarno od plew” jest koncesja, a właściwie tryb jej udzielania czy cofania. Postępowanie w tym zakresie prowadzi Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który właśnie otrzymał nowe narzędzia w tym zakresie. Nowe przepisy wejdą w życie już 7 września 2023 r. Warto przyjrzeć się tym rozwiązaniom – wskazuje Karol Sienkiewicz, radca prawny z Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni Sp.p.

Więcej
Darłowo, fot. Pixabay

Okiem prawnika: Roszczenia użytkowników portów przeciwko Skarbowi Państwa

W lipcu br. Burmistrz Darłowa opublikował na Facebooku apel do władz, w tym do premiera rządu, o dofinansowanie portu w Darłowie. Zgodnie z apelem brak jest funduszy na konieczne remonty w porcie, co może zagrażać użytkownikom portu. Ci natomiast zapowiadają podjęcie kroków prawnych wobec państwa. Jakie mają możliwości? – zastanawia się mecenas Oliwia Radlak, radca prawny z Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni Sp.p.

Więcej
Strona główna » okiem prawnika