Jest decyzja o ustaleniu lokalizacji dla linii 400kV Choczewo – Żarnowiec

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla inwestycji „Budowa linii 400kV Choczewo – Żarnowiec”. Projektowana linia będzie linią napowietrzną, a jej długość wyniesie ok. 19,5 km.

Decyzję została wydana 13 października 2023 r. po rozpatrzeniu wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., reprezentowanej przez Pana Mikołaja Koczarę. Na terenie objętym wnioskiem planowana jest budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej napowietrznej 400 kV (CWO-ZRC), która zostanie wyprowadzona z nowobudowanej stacji elektroenergetycznej 400 kV Choczewo i zostanie wprowadzona do istniejącej stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żarnowiec. Projektowana linia będzie linią napowietrzną, a jej długość wyniesie ok. 19,5 km. Teren, w którym przebiega projektowana linia w większości określony jest jako tereny rolne, pastwiska, łąki trwałe, obszary leśne. Trasa linii została poprowadzona w taki sposób, aby ograniczyć do minimum przejście przez obszary zalesione. Na odcinkach prowadzonych przez obszary zalesione, linia wykonana będzie w technologii śródleśnej lub nadleśnej.

4 września br. Wojewoda Pomorski wszczął postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej 400 kV Choczewo – Żarnowiec (CWO-ZRC). To jedna z czterech nowych linii, jakie spółka wybuduje na Pomorzu w najbliższych latach. Prace budowlane rozpoczną się w 2024 r., a linia zostanie oddana do użytku do końca 2025 r.

Jak informowaliśmy na łamach OffshoreWindPoland.pl, 21 września 2023 r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia badań archeologicznych w ramach działań związanych z budową linii CWO-ZRC.

W lipcu 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ w Gdańsku). wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia. W maju 2023 r. inwestor przeprowadził rozmowy z właścicielami nieruchomości położonych w pasie technologicznym linii w sprawie pozyskania zgody na zawarcie umowy służebności przesyłu. 

Generalny wykonawca, który tę inwestycję zrealizuje, zostanie wyłoniony w ramach postępowania przetargowego w drugiej połowie 2023 r.

Prace budowlane rozpoczną się w 2024 r., a linia zostanie oddana do użytku na koniec 2025 r.

Źródło: Pomorski Urząd Wojewódzki, RDOŚ w Gdańsku, PSE

Zostaw komentarz

Strona główna » Jest decyzja o ustaleniu lokalizacji dla linii 400kV Choczewo – Żarnowiec