PSE rozpoczynają konsultacje wymogów wynikających z NC HVDC

1 lutego 2024 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) rozpoczęły proces konsultacji Projektu Zaktualizowanych Wymogów dotyczących przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC). Uwagi można przekazywać do 1 marca br.

W marcu 2019 r., na podstawie art. 5 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego, prezes URE zatwierdził opracowane przez PSE S.A. wymogi ogólnego stosowania wynikające z NC HVDC. Decyzję można znaleźć TUTAJ.

Zgodnie z art. 9ga ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – prawo energetyczne, na operatora sieci przesyłowej (OSP) został nałożony obowiązek opracowania wymogów ogólnego stosowania, o których mowa w NC HVDC, do opracowania których zobowiązani są OSP i właściwi operatorzy systemu. Ponadto, na podstawie art. 5 ust. 7 wspomnianego rozporządzenia istnieje możliwość zmian wymogów lub metod przewidzianych i zatwierdzonych na podstawie art. 5 ust. 1 i 2.

Operator po zakończeniu okresu przewidzianego na konsultacje publiczne przedłoży Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Zaktualizowane wymogi ogólnego stosowania NC HVDC wraz z raportem z procesu konsultacji.

Należy przypomnieć, że linie wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) to technologia wykorzystywana m.in przy wyprowadzaniu mocy z morskich farm wiatrowych. Pozwala zoptymalizować przesył na dużych odległościach bardzo dużych wolumenów energii elektrycznej, co ma szczególne znaczenie w przypadku projektów offshore wind lokowanych najczęściej kilkadziesiąt kilometrów od brzegu.

Zostaw komentarz

Strona główna » PSE rozpoczynają konsultacje wymogów wynikających z NC HVDC