RDOŚ w Gdańsku rusza z postępowaniami w sprawie inwestycji sieciowych

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku poinformował w majowym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla m.in. rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń.

Informacja pojawiła się w zawiadomieniu nr. RDOŚ-Gd-WOO.420.37.2023.MR.2 z dnia 26.05.2023 r. Postępowanie administracyjne zostało wszczęte na wniosek z dnia 22.05.2023 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie SE 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń, przebudowie istniejących wprowadzeń linii 400 kV relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo oraz przebudowie linii 220 kV relacji SE Żydowo Kierzkowo – SE Gdańsk I na odcinku SE Gdańsk Przyjaźń – Słup nr 17 na linię 110 kV.

Źródło: RDOŚ Gdańsk

Zostaw komentarz

Strona główna » RDOŚ w Gdańsku rusza z postępowaniami w sprawie inwestycji sieciowych