RDOŚ wydaje DŚU dla przebudowy falochronów w Darłowie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie poinformował o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla projektu przebudowy falochronów w Porcie Darłowo. Inwestycja ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania i standardów bezpieczeństwa funkcjonowania portu morskiego.

Decyzja nr 8/2023 z dnia 19 lipca br. dotyczy dokładnie „Projektu przebudowy falochronów w Porcie Darłowo wraz z poprawką warunków falowania wewnątrz basenu poprzez budowę nowych obiektów hydrotechnicznych”. Została wydana na wniosek Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 stycznia br.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że projekt będzie polegał na przebudowie wraz z rozbudową infrastruktury dostępowej portu w Darłowie, obejmującej istniejące falochrony (wschodni i zachodni) oraz budowę nowej ostrogi w obrębie portu. Inwestycja ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania i standardów bezpieczeństwa funkcjonowania portu morskiego poprzez przywrócenie odpowiedniego stanu technicznego falochronów osłaniających wejście do portu w Darłowie, zabezpieczenie ich przed erozją powodowaną wysoką dynamiką mas wodnych, a także zminimalizowanie oddziaływania falowania wewnątrz awanportu.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że istniejące falochrony charakteryzują się złym stanem technicznym konstrukcji, w tym ubytkami powstałymi na skutek występowania zjawisk sztormowych. W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie zmieni się liczba miejsc cumowniczych ani sposób użytkowania awanportu i terenów przyległych.

Zobacz też: Okiem prawnika: budowa i obsługa MEW w kontekście planistycznym miast portowych

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie następujących prac: prace rozbiórkowe na falochronie wschodnim i zachodnim; roboty czerpalne pod konstrukcję narzutu oraz umocnienie dna przy falochronie wschodnim i zachodnim oraz przy projektowanej ostrodze; przebudowę z rozbudową konstrukcji falochronu wschodniego i zachodniego; wybudowanie nowej konstrukcji hydrotechnicznej – ostrogi wewnętrzne; montaż elementów wyposażenia, w tym oznakowania nawigacyjnego; wykonanie przebudowy z rozbudową sieci elektrycznej na potrzeby oświetlenia na falochronie wschodnim, zachodnim i ostrodze oraz oznakowania nawigacyjnego wraz z budową nowego odcinka sieci elektrycznej w rejonie latarni morskiej.

Realizacja przedsięwzięcia potrwa około 2 lat. Z uwagi na gorszy stan techniczny falochronu zachodniego, prace inwestycyjne zostaną rozpoczęte od jego przebudowy i rozbudowy.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia falochron zachodni osiągnie długość do 400 m (obecnie ma długość około 351 m), szerokość do 20 m (łącznie z narzutem ochronnym do 85 m), głębokość techniczną 5,5 m. Z kolei falochron wschodni osiągnie długość do 440 m (obecnie ma długość około 436 m), szerokość do 20 m (łącznie z narzutem ochronnym do 85 m), głębokość techniczną 5,5 m.

Niedawno informowaliśmy na łamach naszego portalu, że

Burmistrz miasta Darłowo możliwości przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Darłowo dla terenów portowych. Uwagi można zgłaszać do 24 lipca br.

Zostaw komentarz

Strona główna » RDOŚ wydaje DŚU dla przebudowy falochronów w Darłowie