RDOŚ w Gdańsku zakończył postępowanie ws. decyzji środowiskowej dla wyprowadzenia mocy z BC-Wind

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w dniu 26 kwietnia 2024 r. zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej z morskiej farmy wiatrowej BC-Wind, realizowanej przez inwestora Ocean Winds.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek C-Wind Polska Sp. z o.o. z dnia 31 sierpnia 2021 r. wraz z uzupełnieniami z dnia 24 kwietnia 2024 r. Planowana inwestycja dotyczy budowy infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej z Morskiej Farmy Wiatrowej BC-Wind do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), zlokalizowanej na obszarze morskim Rzeczypospolitej Polski – w wyłącznej strefie ekonomicznej, w morzu terytorialnym i w morskich wodach wewnętrznych oraz na lądzie – na obszarze gminy Choczewo.

Jak wynika z obwieszczenia RDOŚ w Gdańsku, warunki realizacji przedsięwzięcia zostały ustalone z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, Państwowym Granicznym Inspektorem Sanitarnym w Gdyni i Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zakończeniu postępowania dowodowego.

BC-Wind jest morską farmą wiatrową zlokalizowaną około 23 km na północ od brzegu, na wysokości gmin Krokowa i Choczewo w województwie pomorskim. Farma o mocy do 500 MW ma rozpocząć działalność komercyjnej farmy wiatrowej BC-Wind w 2027 r. W rozmowie z portalem offshorewindpoland.pl Kacper Kostrzewa, dyrektor projektu BC-Wind spółki Ocean Winds w Polsce zapowiedział, że w 2024 r. spółka zamierza zakończyć kontraktację kluczowych dostawców komponentów morskiej farmy wiatrowej oraz podjęcie tzw. finalnej decyzji inwestycyjnej (FID).

Jak informowaliśmy na offshorewindpoland.pl, w marcu br. zakończono kampanię badań geofizycznych i geotechnicznych na morzu w ramach projektu morskiej farmy wiatrowej BC-Wind.

Źródło: RDOŚ w Gdańsku

Zostaw komentarz

Strona główna » RDOŚ w Gdańsku zakończył postępowanie ws. decyzji środowiskowej dla wyprowadzenia mocy z BC-Wind