Infrastruktura przyłączeniowa MFW Baltica 2 – ruszyło postępowanie administracyjne

Wojewoda Pomorski na wniosek złożony w dniu 14 lipca 2023 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica 2, tj. linii kablowej średniego napięcia zasilania rezerwowego lądowej stacji elektroenergetycznej.

Wniosek złożyła Beata Musiał w imieniu spółki Elektrownia Wiatrowa Baltica – 2 Sp. z o.o., należącej do PGE Polskiej Grupy Energetycznej i duńskiego inwestora Ørsted.

Postępowanie dotyczy dokładnie wydania pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica 2 (zespół urządzeń służących do wyprowadzania mocy) linia kablowa średniego napięcia zasilania rezerwowego Lądowej Stacji Elektroenergetycznej MFW Baltica 2”. Inwestycja będzie zlokalizowana w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, na terenie działek w Jackowie i Kierzkowie w gminie Choczewo.

W październiku br. informowaliśmy, że Wojewoda Pomorski decyzją z dnia 20 września 2023 r. ustalił lokalizację dotyczącą elementu zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z MFW Baltica 2

Inwestorzy Ørsted i PGE planują zakończenie budowy etapu MFW Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW do końca 2027 r, natomiast etapu MFW Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do końca 2029 r.

Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne (PSzW), decyzje środowiskowe, umowy z Operatorem Sieci Przesyłowej na przyłączenie do sieci, pozwolenia na ułożenie i utrzymanie kabli (PUUK), a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD) i decyzje o indywidualnym poziomie wsparcia wydane przez Komisję Europejską i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

W czerwcu br. inwestorzy podpisali umowę z konsorcjum firm SEMCO Maritime i PTSC Mechanical & Construction na zaprojektowanie, wyprodukowanie i uruchomienie morskich stacji elektroenergetycznych dla projektu Baltica 2. Cztery stacje – każda wyposażona w dwa transformatory – będą gromadzić energię elektryczną wytwarzaną przez turbiny wiatrowe i eksportować ją na ląd.

Zostaw komentarz

Strona główna » Infrastruktura przyłączeniowa MFW Baltica 2 – ruszyło postępowanie administracyjne