MFW Baltica 2 z pozwoleniem na budowę części infrastruktury przyłączeniowej

Wojewoda Pomorski zatwierdził projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i wydał pozwolenie na budowę infrastruktury przyłączeniowej dla morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Projekt jest realizowany przez PGE Polską Grupę Energetyczną oraz duński Ørsted.

Jak wskazano w decyzji, sprawa dotyczy strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica 2 (zespół urządzeń służących do wyprowadzania mocy) linia kablowa średniego napięcia zasilania rezerwowego Lądowej Stacji Elektroenergetycznej”. Inwestycja będzie realizowana na działkach w Jackowie i Kierzkowie w gminie Choczewo.

W październiku Wojewoda Pomorski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica 2 (zespół urządzeń służących do wyprowadzania mocy) w postaci linii kablowej średniego napięcia zasilania rezerwowego Lądowej Stacji Elektroenergetycznej dla farmy Baltica 2.

Jak informowaliśmy na offshorewindpoland.pl, w ubiegłym tygodniu Wojciech Dąbrowski, prezes PGE, zapowiedział, że spółka podejmie ostateczną decyzję inwestycyjną (FID) w sprawie morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 najpóźniej w drugim kwartale 2024 r. W ostatnim czasie PGE i Ørsted zawarły umowy z Steelwind Nordenham na dostawę monopali dla projektu MFW Baltica 2.

Morskie Farmy Wiatrowe PGE

Obecnie Grupa PGE przygotowuje się do budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3,4 GW. Projekt MFW Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW i MFW Baltica 3 o mocy ok. 1 GW składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica, która ma rozpocząć produkcję energii elektrycznej jeszcze w tej dekadzie. PGE realizuje ten projekt we współpracy z Ørsted. Niezależnie od MFW Baltica, Grupa PGE przygotowuje się do budowy projektu MFW Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW. Ta farma wiatrowa przewidziana jest do oddania do eksploatacji po 2030 r.

Źródło: Pomorski Urząd Wojewódzki

Zostaw komentarz

Strona główna » MFW Baltica 2 z pozwoleniem na budowę części infrastruktury przyłączeniowej