Ruszyło postępowanie ws. budowy infrastruktury wyprowadzającej moc z FEW Baltic II

Wojewoda Pomorski wszczął postępowanie dot. pozwolenia na budowę części infrastruktury wyprowadzającej moc z FEW Baltic II.

6 lutego 2024 r. Wojewoda Pomorski wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, z morskiej farmy wiatrowej FEW Baltic II. Inwestycja ma dotyczyć dokładnie budowy zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej, obejmującego lądową stację elektroenergetyczną 220/400 kV (LSE) wraz z infrastrukturą techniczną, wewnętrzną drogą dojazdową i zjazdem z terenu stacji, wprowadzenia linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi oraz niezbędną infrastrukturą na terenie LSE oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV pomiędzy LSE a stacją elektroenergetyczną Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. – SE Krzemienica. Inwestycja będzie realizowana na działkach w miejscowości Gać w gminie Redzikowo w powiecie słupskim.

Jak informowaliśmy na offshorewindpoland.pl, pod koniec stycznia Wojewoda Pomorski wydal decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji budowy linii kablowej 220 kV wraz z traktami światłowodowymi oraz niezbędną infrastrukturą stanowiącej wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej realizowanej przez RWE. Z kolei pod koniec listopada 2023 r. projekt niemieckiego koncernu otrzymał prawomocną decyzję środowiskową dla infrastruktury przyłączeniowej, o czym również można przeczytać na naszym portalu.

Morska farma wiatrowa FEW Baltic II o mocy 350 MW to projekt realizowany w polskiej części Morza Bałtyckiego na obszarze ok. 41 km2, w odległości ponad 50 km od brzegu, na północ od Ustki. Projekt w całości realizowany jest przez RWE. W 2021 r. Urząd Regulacji Energetyki przyznał projektowi prawo do pokrycia salda ujemnego podlegające zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

Źródło: Urząd Województwa Pomorskiego

Zostaw komentarz

Strona główna » Ruszyło postępowanie ws. budowy infrastruktury wyprowadzającej moc z FEW Baltic II