Inwestor MFW Baltic Power ma zgodę na budowę przyłącza na odcinku morskim

Wojewoda Pomorski poinformował o wydaniu decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę przyłącza elektroenergetycznego morskiej farmy wiatrowej Baltic Power na odcinku morskim.

Decyzja została wydana na wniosek z dnia 20.12.2022 r. złożony przez inwestora Baltic Power Sp. z o. o. Decyzja nr 130/2023/SJ z dnia 01.08.2023 r. dotyczy dokładnie pozwolenia na budowę dla inwestycji
pn.: „Budowa przyłącza elektroenergetycznego Morskiej Farmy Wiatrowej na odcinku morskim –
część morska”, na terenie działki nr 375 obręb 0016 Kierzkowo jednostka ewidencyjna 221504_2
Choczewo, stanowiącej morskie wody wewnętrzne oraz na obszarze morza terytorialnego i wyłącznej
strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego. W trakcie prowadzonego postępowania nie wpłynęły zastrzeżenia wobec planowanej inwestycji.

Teraz strony mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie. Od decyzji służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia.

Dla inwestycji Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wydał decyzję nr 5/20 z dnia 28.09.2020 r. zezwalającą na układanie i utrzymywanie kabli i rurociągów na obszarze morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego. Inwestor uzyskał też decyzję Nr 1/K/20 z 23.07.2020 r. Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o uzgodnieniu lokalizacji i sposobu utrzymywania w wyłącznej strefie ekonomicznej kabla – poza obszarem MFW Baltic Power oraz decyzję Nr 1/K/22 z 08.03.2022 r. Ministra Infrastruktury, który uzgodnił lokalizację i sposób utrzymywania w wyłącznej strefie ekonomicznej kabla – na obszarze MFW Baltic Power.

Planowane przedsięwzięcie jest także zgodne z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach
wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr RDOŚ-Gd-WOO.420.16.2021.AJ.36
z 6.09.2022 r. po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko. Dokumentacja projektowa
spełnia wymagania decyzji, tj.: zaprojektowano podmorską linię energetyczną złożoną z
maksymalnie 4 kabli o długości 38.835 km (a więc poniżej maksymalnej długości określonej w
decyzji) w pasie technicznym o szerokości 20 m.

Grupa ORLEN i Northland Power rozpoczęły w maju br. w gminie Choczewo budowę lądowej stacji elektroenergetycznej. Inwestycja umożliwi odebranie energii wytwarzanej na morzu przez MFW Baltic Power. Zgodnie z harmonogramem farma rozpocznie produkcję zeroemisyjnej energii w 2026 r.

Morską farmę wiatrową będzie tworzyło 76 turbin o jednostkowej mocy 15 MW
i wysokości ponad 200 metrów pracujących na obszarze ok. 130 km2. Farma zostanie zlokalizowana około 23 km od brzegu, na wysokości Choczewa oraz Łeby, gdzie powstanie port serwisowy farmy. Po zakończeniu budowy farma będzie w stanie zasilić czystą energią ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy OffshoreWindPoland.pl

Strona główna » Inwestor MFW Baltic Power ma zgodę na budowę przyłącza na odcinku morskim