Podchorążowie AMW szkolą się w zakresie pomiarów hydrograficznych

21 marca 2024 r. odbyły się zajęcia praktyczne w ramach przedmiotu Hydrografia i pomiary hydrograficzne z podchorążymi Akademii Marynarki Wojennej (AMW). Instruktorami prowadzącymi byli kmdr por. Dominik Iwen i kmdr por. rez. Artur Grządziel. Celem zajęć było zapoznanie podchorążych z budową, parametrami technicznymi, obsługą i manewrowaniem bezzałogowym pojazdem nawodnym Otter Pro. Zajęcia przeprowadzono w PW Gdynia w jednym z basenów.

Bezzałogowy, nawodny pojazd USV Otter Pro (ang. Unmanned Surface Vehicle lub Uncrewed Surface Vessel)) jest zdolny do wykonywania pomiarów na akwenach płytkich i ultrapłytkich. To nowoczesna, wielosensorowa platforma wyposażona w czujniki pomiarowe przeznaczona do prowadzenia badań środowiska wodnego oraz laserowego skanowania obiektów nawodnych, infrastruktury portowej, konstrukcji hydrotechnicznych. Otter Pro cechuje się budową modułową z możliwością demontażu na pojedyncze podzespoły. Przy prędkości 2 węzłów i zasileniu z 4 baterii czas operowania pojazdu na wodzie wynosi 20 h. Szerokopasmowa komunikacja zapewnia łączność z pojazdem w promieniu 2km. Światła i elektronika są sterowane programowo z VCS Otter. Ciekawostką jest również fakt, że na pokładzie pojazdu znajduje się winda w czujnikiem SVP, która umożliwia opuszczanie sondy do dna z jednoczesnym pomiarem rozkładu prędkości dźwięku w kolumnie wody.

Pojazd wyposażony jest w podstawowe sensory przeznaczone do akwizycji danych: system GNSS oparty na precyzyjnych pomiarach RTK GPS, najnowszej generacji echosonda wielowiązkowa Norbit Winghead i80S zapewniająca wysokorozdzielcze pomiary głębokości akwenu, sonar boczny SSS, urządzenie do pomiaru i kompensacji przechyłów kątowych platformy (heave, pitch, roll, yaw), przygłowicowy czujnik prędkości propagacji fali akustycznej w wodzie, zintegrowany INS, kamera zobrazowania sytuacji rzeczywistej w strefie operowania pojazdu, LiDAR do pozyskiwania danych geoprzestrzennych, nawodnych i lądowych w górnej półsferze oraz opuszczany miernik prędkości dźwięku.

Bezzałogowy pojazd Otter Pro stanowi element bazy dydaktycznej Akademii Marynarki Wojennej i jest unikatową w skali kraju pływającą platformę pomiarową zapewniającą kompleksowe szkolenie podchorążych z zakresu uruchamiania, obsługi i eksploatacji pojazdów bezzałogowych, prowadzenia rekonesansu hydrograficznego przybrzeżnych akwenów morskich i śródlądowych oraz realizacji pomiarów sonarowych, batymetrycznych i topograficznych z użyciem sonaru bocznego, echosondy wielowiązkowej i LiDAR-u. Pojazd jest na wyposażeniu Katedry Nawigacji i Hydrografii Morskiej, na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego.

Zostaw komentarz

Strona główna » Podchorążowie AMW szkolą się w zakresie pomiarów hydrograficznych