Morska energetyka wiatrowa, źródło: Adobe Stock

Dwie firmy chcą zostać doradcą technicznym PGE w projektach offshore wind

Ramboll Polska Sp. z o.o i Gavin & Doherty Geosolutions Limited złożyły oferty w przetargu na doradcę technicznego, który pomoże w realizacji projektów morskich farm wiatrowych Baltica 1, Baltica 2, Baltica 3 oraz innych inwestycji będących we wczesnej fazie prac przygotowawczych. Otwarcie ofert nastąpiło 9 maja 2024 r. Jak informowaliśmy pod koniec marca, PGE Baltica oceniła wnioski złożone w ramach przetargu. Warunki udziału w postępowaniu spełnili Ramboll Polska Sp. z o.o. i Gavin & Doherty Geosolutions Limited. Oba podmioty zostały zaproszone do składania ofert. Pozostałe wnioski zostały odrzucone. Zamówienie podzielone zostało na cztery niezależne części polegające na świadczeniu usług doradczych…

Więcej
Morświn, fot. WWF Polska

Polacy przeprowadzą monitoring morświnów na obszarze MFW Baltica

Polska spółka PGE Baltica rozstrzygnęła przetarg na wybór wykonawcy monitoringu morświnów przed rozpoczęciem i w trakcie budowy MFW Baltica. Zwyciężyła oferta polskiej firmy MEWO S.A. Według informacji opublikowanych przez PGE Baltica, oferta złożona przez MEWO S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza. Wybór został dokonany 14 maja br. Jak informowaliśmy na offshorewindpoland.pl, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły łącznie cztery oferty: PM Ecology Sp. z o.o, konsorcjum MAG Offshore – ELECOM – PROFESEA, HaskoningDHV Polska i od MEWO S.A Oferta od polskiej spółki była najniższa i opiewała na kwotę 18 264 036,30 zł brutto. Zamawiającym usługę są spółki…

Więcej
Morska farma wiatrowa, fot. Pixabay

PGE Baltica szuka wykonawcy dokumentacji środowiskowej dla MFW Baltica, Baltica 2+ i stref buforowych (RFI)

PGE Baltica z PGE Polskiej Grupy Energetycznej rozpoczyna wstępne konsultacje rynkowe (RFI) dotyczące wykonania dokumentacji środowiskowej na potrzeby morskich farm wiatrowych Baltica 2, Baltica 3, Baltica 2+ oraz stref buforowych Baltica 3. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych upływa 16 maja 2024 r. Jak poinformowała spółka, zapytanie RFI dotyczy: Jak podkreśla PGE Baltica, zapytanie RFI jest przeprowadzane w celu ustalenia zainteresowania realizacją przyszłego zamówienia oraz w celu przygotowania przetargu w celu wyłonienia wykonawcy ww. prac. Planowany termin rozpoczęcia przetargu to 2 kwartał 2024r. Spółka przewiduje rozpoczęcie prac: Zamawiający (Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 sp. z o.o….

Więcej
Morska farma wiatrowa, fot. Pixabay

Cztery oferty w przetargu na przeprowadzenie monitoringu morświnów na obszarze MFW Baltica

Trzy firmy i jedno konsorcjum są zainteresowane wykonaniem dla spółek Elektrownia Wiatrowa Baltica 2 i Elektrownia Wiatrowa Baltica 3 monitoringu morświnów przed rozpoczęciem i w trakcie budowy MFW Baltica, inwestycji realizowanej wspólnie przez Ørsted i PGE. Otwarcie ofert nastąpiło 26 kwietnia br.

Więcej
fot. PGE Baltica

Nowy prezes PGE Baltica

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza PGE Baltica sp. z o.o. powołała do zarządu spółki Bartosza Fedurka, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu z dniem 6 maja br. W marcu 2024 r. spółka poinformowała o ogłoszeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu PGE Baltica. Do lutego tą funkcję piastował Arkadiusz Sekściński. Decyzję w tej sprawie podjęła rada nadzorcza w dniu 23 lutego 2024 r. Obowiązki prezesa powierzono Dariuszowi Locińskiemu, dotychczasowemu wiceprezesowi spółki ds. rozwoju. Bartosz Fedurek to doświadczony menadżer w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. PGE Baltica została powołana w styczniu 2019 roku, jako spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE. Koordynuje przygotowania…

Więcej
fot. PGE Polska Grupa Energetyczna

Dwie firmy powalczą o zostanie doradcą technicznym PGE w projektach offshore wind

Polska spółka PGE Baltica oceniła wnioski złożone w przetargu na doradcę technicznego, który pomoże w realizacji projektów morskich farm wiatrowych Baltica 1, Baltica 2, Baltica 3 oraz innych inwestycji będących we wczesnej fazie prac przygotowawczych. Do złożenia oferty zostaną zaproszone dwa podmioty – Ramboll Polska Sp. z o.o i Gavin & Doherty Geosolutions Limited.

Więcej
MFW Baltica, fot. baltica.energy

Zmiany w zarządzie PGE Baltica. Spółką na razie pokieruje Dariusz Lociński

Arkadiusz Sekściński nie jest już prezesem PGE Baltica, spółki należącej do PGE Polskiej Grupy Energetycznej, odpowiedzialnej za realizację budowy morskich farm wiatrowych. Decyzję w tej sprawie podjęła rada nadzorcza w dniu 23 lutego 2024 r. Obowiązki prezesa powierzono Dariuszowi Locińskiemu, dotychczasowemu wiceprezesowi spółki ds. rozwoju.

Więcej
fot. Ørsted

Ørsted: Polska pozostaje jednym ze strategicznym rynków offshore wind

Duński inwestor Ørsted, globalny deweloper morskich farm wiatrowych, przedstawił wyniki za 2023 r. po dokonanym przeglądzie projektów. Przedstawiciele inwestora podczas prezentacji poinformowali o redukcji swoich celów inwestycyjnych i wstrzymaniu wypłaty dywidendy do 2025 r. Ponadto ogłosił plany redukcji 800 miejsc pracy i wyjścia z rynków w Norwegii, Hiszpanii i Portugalii. Jest to efekt trudnych warunków makroekonomicznych związanych m.in. inflacją. Pytamy inwestora o plany względem polskiego rynku morskiej energetyki wiatrowej.

Więcej
Strona główna » I faza MEW » MFW Baltica 3