Jest decyzja środowiskowa dla linii 400 kV Choczewo – Żarnowiec

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku poinformował, że wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy linii 400 kV Choczewo – Żarnowiec (CWO-ZRC)”. Jest to jeden z kluczowym elementów rozwijanego w Polsce systemu przesyłowego na Pomorzu w związku z rozwojem m.in. morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Prace budowlane rozpoczną się w 2024 r., a linia zostanie oddana do użytku w 2025 r.

RDOŚ zawiadomił strony postępowania, że w postępowaniu wszczętym na wniosek znak: 22/0693 z dnia 17.11.2022 r. (wpływ 17.11.2022 r.), Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Panią Joannę Borzuchowską, została wydana decyzja DŚU dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Choczewo – Żarnowiec (CWO-ZRC)”. W czerwcu informowaliśmy, że RDOŚ w Gdańsku zakończył zbieranie dowodów w sprawie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Moc ze stacji elektroenergetycznej Choczewo (SE Choczewo) zostanie wyprowadzona w głąb kraju czterema liniami najwyższych napięć. Jako pierwsza powstanie linia CWO-ZRC o długości ponad 16 km, która zostanie poprowadzona z SE Choczewo w Osiekach Lęborskich w gminie Choczewo do SE Żarnowiec w gminie Krokowa. Swoim przebiegiem linia obejmie 3 gminy – Choczewo, Gniewino i Krokowa.

Jak informują PSE, w drugiej połowie 2023 r. planują złożenie wniosku do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wydanie decyzji lokalizacyjnej, a w dalszej perspektywie o wydanie pozwolenia na budowę. Generalny wykonawca, który tę inwestycję zrealizuje, zostanie wyłoniony w ramach postępowania przetargowego w drugiej połowie 2023 r. Prace budowlane rozpoczną się w 2024 r., a linia zostanie oddana do użytku na koniec 2025 r.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy OffshoreWindPoland.pl

Strona główna » Jest decyzja środowiskowa dla linii 400 kV Choczewo – Żarnowiec