Wojewoda Pomorski wszczął postępowanie administracyjne dot. Baltic Power

Wojewoda Pomorski powiadomił na początku czerwca br., że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dla projektu morskiej farmy wiatrowej Baltic Power.

Wniosek w imieniu Baltic Power złożyła w dniu 26 maja 2023 r. Magdalena Jabłonowska. Postępowanie dotyczy dokładnie „wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy dla przedsięwzięcia pn.: „Przyłącze Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”, na działkach ewidencyjnych nr: 17/136 (KW GD1W/00052915/3) i 21 (KW GD1W/00052915/3) obręb 0016 Kierzkowo w gminie Choczewo”.

Strony postępowania, że mogą składać wnioski, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej sprawy. Dokumenty należy kierować do Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Źródło: Wojewoda Pomorski

Zostaw komentarz

Strona główna » Wojewoda Pomorski wszczął postępowanie administracyjne dot. Baltic Power