Port w Świnoujściu zyska nowy tor podejściowy

25 lipca 2023 r. podpisano umowę dofinansowania zadania pn. „Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu”. Umowa została zawarta pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, który będzie odpowiadał za realizację zadania. Całkowita wartość zadania objętego dofinansowaniem wynosi 7,33 mld zł, z czego około 2,8 mld zł to dofinasowanie ze środków unijnych.

— Obecnie funkcjonujący tor podejściowy do portu w Świnoujściu jest głęboki na 14,5 m, a jego część przebiega poza polskimi obszarami morskimi. Podpisana dziś umowa umożliwi budowę nowego toru podejściowego, głębokiego na 17 m, a więc umożliwiającego przyjmowanie największych kontenerowców, jakie są w stanie wpłynąć na Bałtyk. Głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu ma pełnić funkcję hubu, będącego w stanie obsługiwać te jednostki — powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Przedsięwzięcie będzie polegało na utworzeniu na istniejącym akwenie żeglugowym toru wodnego o głębokości 17 i szerokości 500 m, obejmującego odcinek o długości ok. 70 km. Trasa nowego toru wodnego będzie w całości przebiegać w polskich obszarach morskich.

— Budowa silnej i suwerennej Polski wymaga wizji, determinacji i konsekwencji w działaniu. Nasz rząd przez ostatnie lata wzmacniał bezpieczeństwo Polski i rozwijał ją w sposób zrównoważony. Będziemy to robić także w przyszłości z wykorzystaniem środków budżetowych oraz polskiej części funduszy unijnych. Nasze plany wybiegają daleko w przyszłość. Pracujemy na rzecz obecnych i przyszłych pokoleń — powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Program wieloletni pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029”

Program wieloletni pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029” został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów 19 maja 2023 r. Realizacja programu zapewni odpowiednią infrastrukturę dostępową dla głębokowodnych terminali w porcie w Świnoujściu. Program składa się z trzech powiązanych ze sobą zadań inwestycyjnych: przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu; budowy falochronu dla nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu; zakupu pogłębiarki dla utrzymania torów podejściowych do Świnoujścia i toru Świnoujście–Szczecin. Całkowita wartość programu wynosi 10,26 mld zł. Ogólna kwota środków z budżetu państwa w całym okresie realizacji programu wyniesie 7,46 mld z

Strona główna » Port w Świnoujściu zyska nowy tor podejściowy