Jest pozwolenie na rozbiórkę obiektów na terenie byłej Stoczni Remontowej Gryfia

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że wydano decyzję dotyczącą rozbiórki obiektów hydrotechnicznych w związku z planami budowy terminala instalacyjnego w Świnoujściu.

Urząd zawiadomił, że dniu 21.06.2023 r. zostało wydane decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego pozwolenie na rozbiórkę obiektów hydrotechnicznych tj. pirsu dokowego, dalb rurowych przydokowych, pomostu stalowego wraz z palisadą wolnostojącą z rur stalowych na terenie portu morskiego w Świnoujściu. Jest to teren byłej Stoczni Remontowej Gryfia na dz. nr 1/18 obręb 0014 Warszów, nr 245/5 obręb 0014 Warszów.

Pozwolenie ma związek z planami budowy terminala instalacyjnego w Świnoujściu dla obsługi morskich farm wiatrowych.

28 czerwca br. pojawiła się informacja o przetargu rozpisanym przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA na roboty budowlane w części hydrotechnicznej. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. otrzymał 85% dofinansowania kosztów całkowitych projektu pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” z Instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2021-2027 (CEF 2). Całkowity koszt projektu to 77,5 mln euro, kwota dofinasowania to 65,9 mln euro. 

Zostaw komentarz

Strona główna » Jest pozwolenie na rozbiórkę obiektów na terenie byłej Stoczni Remontowej Gryfia