Linia 400 kV Dunowo-Żydowo Kierzkowo-Piła Krzewina z decyzją środowiskową

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie (RDOŚ w Szczecinie) poinformował o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DŚU) dla budowy linii 400kV Dunowo-Żydowo Kierzkowo-Piła Krzewina.

Wniosek w sprawie złożyły Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). W obwieszczeniu z dnia 4 sierpnia br. czytamy, że decyzja Nr 12/2023 została wydana 3 sierpnia br. Ustalono w niej m.in. warunki realizacji inwestycji. Teraz strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

Budowa dwutorowej linii na terenie województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego to inwestycja celu publicznego. Ma ona kluczowe znaczenie dla zwiększenia pewności zasilania północnej Polski. Jednocześnie poprawi bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej w całym regionie i zastąpi funkcjonującą od blisko 50 lat linię 220 kV. Linia o projektowanej długości 171 km wybudowana zostanie na obszarze dwunastu gmin. Połączy trzy stacje elektroenergetyczne (SE): rozbudowywane SE Dunowo i SE Piła Krzewina oraz nowo zbudowaną SE Żydowo Kierzkowo.

Inwestycja ma istotne znaczenie z punktu widzenia bezpiecznej pracy północnozachodniego regionu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Poprawiać będzie także warunki wyprowadzenia mocy z istniejących i projektowanych farm wiatrowych, w tym lokalizowanych na Morzu Bałtyckim.

Zostaw komentarz

Strona główna » Linia 400 kV Dunowo-Żydowo Kierzkowo-Piła Krzewina z decyzją środowiskową